Klagenemnder

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har sekretærfunksjon for både Nasjonal klagenemnd og Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning.

Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd jobber med klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høyskoler. Vedtakene til Nasjonal klagenemnd er endelige og kan ikke påklages.

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonal klagenemnd for høyere yrkesfaglig utdanning behandler klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til fagskoler. Unntatt fra dette er fagskolenes opptaksvedtak om realkompetanse og spesielle opptakskrav etter regler fastsatt av fagskolen.