Vedtak

En oversikt over vedtak og begrunnelse på sakene som har vært til behandling i Nasjonal klagenemnd.

Protokoller fra 2018

Protokoll 1 2018

Protokoll 2 2018

Protokoll 3 2018

Protokoller fra 2019

Protokoll 1 2019

Protokoll 2 2019

Protokoll 3 2019

Protokoll 4 2019

Protokoller fra 2020

Protokoll 1 2020

Protokoll 2 2020

Protokoll 3 2020

Publisert 25. sep. 2018 15:25 - Sist endret 17. mars 2021 13:56