Årets endringer

Her kan du lese om endringer i opptaksreglene i 2018.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.

Oversikt over studier som har dette kravet fra og med opptaksåret 2019.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk med informatikk

Bachelor i kjemi og biokjemi

Bachelor i fysikk og astronomi

Bachelor i geologi og geografi

Bachelor i geofysikk og klima

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi

Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Bachelor i farmasi får nytt opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:

Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og kjemi 1 og i tillegg enten

 • fysikk 1 eller
 • biologi 1 eller
 • kjemi 2

Bachelor i ernæring får nytt opptakskrav på noen læresteder

Bachelor i ernæring på UIT Norges arktiske universitet og Universitetet i Agder får nytt opptakskrav. I tillegg til generell studiekompetanse må søkere dokumentere:
Matematikk R1 eller matematikk (S1 + S2) og fysikk 1 og kjemi (1 + 2).

Bachelor i politiutdanning endrer opptakskrav

  Endringene er:

  • det er ikke lenger krav om minimumsalder for å søke opptak til Politihøgskolen
  • søkere må ha førerkort klasse B senest 1. august året før de søker opptak
  • søkere må ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (gjennomsnitt av standpunkt- og eksamenskarakter) fra videregående opplæring (393-timer) innen søknadsfristen 1. mars

  I tillegg gjør Politihøgskolen oppmerksom på følgende endring knyttet til opptaksprøver:

  Politihøgskolen bestemmer, på grunnlag av søkers konkurransepoeng ved søknadsfristens utløp 1.mars, antall søkere som hvert år skal innkalles til opptaksprøver.

  Mer om det nye kravet og endringene på Politihøgskolens nettsider.

   Publisert 20. mars 2014 13:56 - Sist endret 14. nov. 2017 16:46