Kommende endringer

På denne siden finner du informasjon som gjelder kommende endringer. De legges ut fortløpende. 

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til to studier ved UIB

Ordningen gjelder for følgende studium:

 • Bachelorstudium i samfunnsøkonomi
 • Bachelorstudium i politisk økonomi

Fra og med opptak til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere i tillegg til generell studiekompetanse må dokumentere

 • minst karakteren 4 i fellesfaget matematikk (224 timer)

Søkere dekker karakterkravet i matematikk hvis de har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

 • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 som et tilleggskrav for å være kvalifisert til enkelte studier. Se under for studier som blir med i forsøksordningen fra og med opptaksåret 2019.

Oversikt over studier som har dette kravet fra og med opptaksåret 2018.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1(eller Matematikk S1 og S2) + R2 og i tillegg enten

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2019-2020:
Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor i biovitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag

Forsøksordningene er hjemlet i opptaksforskriften § 4

Bachelor i Matteknologi på NTNU endrer opptakskrav

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Bachelor i spillteknologi og simulering på HINN endrer opptakskrav

Fra og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil det nye kravet være at søkere må dokumentere Matematikk R1 eller Matematikk S1 og S2.

Mer om spesielle opptakskrav

Publisert 14. okt. 2014 10:05 - Sist endret 28. sep. 2018 15:21