Nasjonal vitnemålsdatabase

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) inneholder vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Hva er NVB?

Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. NVBs Skoleregister viser oversikt over videregående skoler i Norge som sender elektroniske vitnemål til NVB. Elektroniske vitnemål blir sendt fra skoleadministrative systemer som datafiler, ikke som pdf av dokumenter utstedt på papir.

Vitnemålene som ligger i NVB brukes hovedsaklig til kontroll og poengberegning i opptaket til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Vitnemålene sjekkes av kontrollmotor før de blir lagret i NVB.

Er du søker og skal sjekke vitnemålet ditt?

Søkere kan sjekke sine vitnemål i søkerportalen.

Personvern i NVB

Slik håndteres personvern i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Se dataflyten i NVB