print logo

Informasjonsplan

Samordna opptak er tilgjengelig for media når tallene offentliggjøres, men kan ikke kommentere tall før datoen som er oppgitt i informasjonsplanen. 

Søkertall 2017 Dato Offentliggjøring

Søkertall 99 %

Standardrapporter, antall søkere, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested o.l.

20.april kl.11.00 Pressemelding og tall fra Samordna opptak

Hovedopptaket

Standardrapporter; antall tilbud, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested o.l.

Poenggrenser og ledige studieplasser etter hovedopptaket. 

19.juli kl.11.00 Pressemelding og tall fra Samordna opptak

Suppleringsopptaket

Standardrapporter; antall tilbud, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested, poenggrenser o.l.

2.august kl.12.00 Tall fra Samordna opptak

Søkerstatistikk 2016

En større sluttrapport for fjoråret med kommentarer.

Juni Statistikkrapport fra Samordna opptak

 

Publisert 18. jan. 2013 15:59 - Sist endret 16. jan. 2017 14:16