Informasjonsplan 2021

Samordna opptak koordinerer opptaket til universiteter/høgskoler (UH) og fagskoler. Informasjonsplanen viser datoer og tidspunkter (sperrefrist) for når de ulike tallene fra opptakene offentliggjøres. 

Samordna opptak svarer på henvendelser fra media gjennom hele året, men gir ikke ut tall tidligere enn det som er oppgitt i informasjonsplanen. 

Nyheter, pressemeldinger og tilleggsmateriale fra Unit om opptakene, finner du også ved å følge oss på Mynewsdesk.

Dato

Informasjon fra Samordna opptak 

Hva blir offentliggjort? 

Mandag
1. februar
Kl. 10.00

Årets studietilbud via Samordna opptak
Pressemelding om årets tilbud i det samordna opptaket

Pressemelding

Mandag
15. mars Kl. 14.00

Sluttstatistikk UH 2020

Sluttstatistikk for fjorårets opptak

Sluttstatistikk 2020
Fredag
23. april
Kl. 06.00

Søkertall 99 %
Nasjonale søkertall: antall søkere fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområde og type, lærested og regioner

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotater

Torsdag
27. mai
Kl. 11.00

Hovedopptaket til fagskoler

Nasjonale opptakstall fagskole: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder og regioner.

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotat
Mandag
14. juni
Kl. 14.00
Sluttstatistikk fagskoler 2020
Sluttstatistikk for fjorårets opptak
Sluttstatistikk 2020
Fredag
23. juli
Kl. 10.00

Hovedopptaket UH
Nasjonale opptakstall: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder og regioner. Poenggrenserapport

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotat. Pressekonferanse

Mandag
2. august
Kl. 12.00

Suppleringsopptaket UH
Nasjonale opptakstall: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder Poenggrenserapport

Standardrapporter

Torsdag 
4.november
Kl. 14.00

Foreløpig sluttstatistikk
Møttstatistikk til studier ved UH og fagskoler med oppstart høsten 2021

Nyhetssak og foreløpig sluttstatistikk UH og fagskoler 2020
Publisert 18. jan. 2013 15:59 - Sist endret 19. juli 2021 15:13