Informasjonsplan

Informasjonsplanen viser datoer og tidspunkt for når de ulike tallene i opptaket offentliggjøres. Vi kan ikke kommentere tall tidligere enn det som er oppgitt i informasjonsplanen. Vi besvarer andre henvendelser fra media gjennom hele året. 

Søkertall 2018 Dato Offentliggjøring

Årets studietilbud via Samordna opptak
Pressemelding om årets tilbud via Samordna Opptak

05. februar kl. 16:00 Pressemelding fra Samordna opptak

Søkertall 99 %

Standardrapporter, antall søkere, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested o.l.

19.april kl.11.00 Pressemelding og tall fra Samordna opptak

Hovedopptaket

Standardrapporter; antall tilbud, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested o.l.

Poenggrenser og ledige studieplasser etter hovedopptaket. 

19.juli kl.11.00 Pressemelding og tall fra Samordna opptak

Suppleringsopptaket

Standardrapporter; antall tilbud, fordelt på prioritet/utdanningstype/lærested, poenggrenser o.l.

3.august kl.12.00 Tall fra Samordna opptak

Søkerstatistikk 2017

Sluttrapport for fjoråret med kommentarer.

April Statistikkrapport fra Samordna opptak

 

Publisert 18. jan. 2013 15:59 - Sist endret 1. feb. 2018 07:39