Informasjonsplan 2020

Samordna opptak koordinerer opptaket til universiteter/høgskoler (UH) og fagskoler. Informasjonsplanen viser datoer og tidspunkter (sperrefrist) for når de ulike tallene fra opptakene offentliggjøres. 

Samordna opptak svarer på henvendelser fra media gjennom hele året, men gir ikke ut tall tidligere enn det som er oppgitt i informasjonsplanen. 

Nyheter, pressemeldinger og tilleggsmateriale fra Unit om opptakene, finner du også ved å følge oss på Mynewsdesk.

Dato

Informasjon fra Samordna opptak 2020 

Hva blir offentliggjort? 

Mandag
03.februar
Kl. 08:00

Årets studietilbud via Samordna opptak
Pressemelding om årets tilbud i det samordna opptaket

Pressemelding
Fredag
24.april
Kl. 09.00

Søkertall 99 %
Nasjonale søkertall: antall søkere fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområde og type, lærested og regioner

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotater

Pressekonferanse

Torsdag
28. mai
Kl. 11.00

Opptaket til fagskoler

Nasjonale opptakstall fagskole: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder og regioner.

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotat
Mandag
15 juni
Kl. 14:00
Sluttstatistikk UH 2019
Sluttstatistikk for fjorårets opptak
Sluttstatistikk 2019
Fredag
24.juli
Kl. 10.00

Hovedopptaket UH
Nasjonale opptakstall: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder og regioner. Poenggrenserapport

Pressemelding med nøkkeltall 
Standardrapporter og faktanotat. Pressekonferanse

Mandag
3.august
Kl. 12.00

Suppleringsopptaket UH
Nasjonale opptakstall: tilbud fordelt på prioritet, alder, kjønn, utdanningsområder og typer, læresteder Poenggrenserapport

Standardrapporter

Torsdag 
5.november
Kl. 14:00

Foreløpig sluttstatistikk
Møttstatistikk til studier med oppstart høsten 2019

Pressemelding og foreløpig sluttstatistikk UH og fagskole 2020
Publisert 18. jan. 2013 15:59 - Sist endret 25. juni 2020 14:56