Søkertall 2007

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2007

2 700 nye tilbud - 91 % av de kvalifiserte søkerne har nå fått tilbud

I Suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 2 700 tilbud til 2 477 ulike søkere. 1 353 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, 715 personer har rykket opp på et høyere prioritert studieønske.

Det er til nå sendt 3 019 tilbud til 2 443 søkere som har meldt seg via Restetorget. 614 av disse har ikke søkt innen den vanlige søknadsfristen 15. april.

Totalt har nå 61 047 personer fått tilbud om studieplass, eller 91 % av de kvalifiserte søkerne (mot 89 % på samme tid i 2006). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 4 354. Tilsvarende tall for 2006 var 4 812.

Noen flere søkere vil få tilbud om studieplass i etterfyllingsopptakene, som skjer ukentlig fram til begynnelsen av september.

Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått plass, kan melde seg via Restetorget(ledige studieplasser), hvor det nå er over 450 ulike studier med ledige plasser.

Poenggrenser etter suppleringsopptaket

 • Antall søkere og tilbud (inkl. nye tilbud) fordelt på utdanningsområder excel | html
 • Antall søkere og tilbud fordelt på lærested excel | html

Hovedopptaket 2007

9 av 10 kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass, to av tre på sitt førsteønske.

92 750 personer har i 2007 søkt opptak til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er en liten nedgang fra hovedopptaket 2006, da det var 94 204 registrerte søkere.

Av de 76 936 reelle søkerne, (d.v.s. søkere som har sendt inn nødvendig dokumentasjon), er 69 529 kvalifisert for studier. Av disse får 88 % (58 906) tilbud om studieplass, en framgang på to prosentpoeng fra 2006.

Av de som får tilbud om studieplass, får over 37 500 (ca. 64 %) dette på sitt høyest prioriterte studieønske

Pressemelding: søkertall til høyere utdanning - hovedopptaket

Alle tallene for opptaket finner du her:


Søkertall april/mai 2007(99 %-tall)

Samordna opptaket (SO) har per april 2007 registrert rundt 92 500 søkere til høyere grunnutdanning, en nedgang på 1,2 % fra 2006. 99 % av de som kan bruker nettsøknad.

Det kan se ut som om nedgangen i søking som har vært de senere årene er i ferd med å snu; nedgangen fra 2006 til 2007 er mindre enn foregående år (2,7 %), samtidig som alderskullene innefor de største søkergruppene i SO er forventet å øke de nærmeste årene (se tall fra SSB).

Det er sannsynligvis det gode arbeidsmarkedet som gjør at vi fremdeles har en en liten nedgang i søkertallet. Ellers er verd å merke seg at nedgangen i søkingen er mindre for kvinner (0,2 %) enn for menn (2,5 %).

Pressemelding: søkertall til høyere utdanning per april word | html

Alle tallene for opptaket finner du her:

 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på utdanningsområder excel | html
 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på utdanningsområder (kvinner) excel | html
 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på studium excel | html
 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på studium (kvinner) excel | html
 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på lærested excel | html
 • Antall førsteprioritetsøkere fordelt på lærested (kvinner) excel | html
 • Antall søkere fra hjemstedsfylke til studiestedsfylke excel | html
 • Antall søkere fordelt på lærestedsfylker excel | html
 • Antall søkere fra hvert fylke excel | html

 

Publisert 18. jan. 2013 16:25 - Sist endret 10. okt. 2017 12:42