Søkertall 2008

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Tall offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2008: 3 300 nye tilbud

I Suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 3 301 tilbud til 2 975 ulike søkere. 2 241 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, 1 166 personer har rykket opp på et høyere prioritert studieønske.

I tillegg til dette er det til nå sendt ut 3 050 tilbud til 2 556 søkere som har meldt seg via Restetorget. 696 av disse har ikke søkt innen den vanlige søknadsfristen 15. april.

Totalt har nå 64 141 personer fått tilbud om studieplass, eller 92 % av de kvalifiserte søkerne. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 3 268.

Noen flere søkere vil få tilbud om studieplass i etterfyllingsopptakene, som skjer ukentlig fram til begynnelsen av september.

Søkertall hovedopptaket 2008: 9 av 10 kvalifiserte søkere får tilbud om studieplass

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2008 ut 61 900 tilbud. Dette er 3 000 flere tilbud enn i 2007. 91 % av de kvalifiserte søkere har med det fått tilbud om studieplass. Aldri før har så mange søkere fått tilbud om studieplass allerede i hovedopptaket.

Det totale antallet søkere til nå er 94 032. Etter hovedopptaket 2007 var tallet 92 750.

Av de 77 225 reelle søkerne (de som har sendt inn nødvendig dokumentasjon) er 68 221 kvalifisert for minst et studium.

Av de som får tilbud om studieplass, får 40 954 (66 %) tilbud på sitt høyest prioriterte studieønske.

Søkertall per april 2008 (99 %-tall)

Samordna opptak (SO) har per april 2008 registrert rundt 92 500 søkere til høyere grunnutdanning, det samme antallet som i 2007.

De senere års nedgang i søking til høyere utdanning har med det snudd. For første gang siden 2005 opplever SO ikke en nedgang i søkertallet.

Les SOs analyser av opptakstallene i pressemeldingen under og last ned tallmaterialet som er tilgjengelig på denne siden. Den første delen av tallene er utformet som en "ofte stilte spørsmål"- liste med rapporter i excel-format som svar på de vanligste henvendelsene SO får om søkertall.

Under disse finner du andre aktuelle rapporter omkring søkertallene per april/mai 2008.

Pressemelding

Søkertall for opptak til høyere utdanning per april/mai 2008

Ofte stilte statistikkspørsmål - søkere per april/mai 2008:

Andre rapporter over søkere per april/mai 2008

Publisert 18. jan. 2013 16:30 - Sist endret 26. nov. 2018 09:17