Søkertall 2009

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2009

I suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 5277 tilbud til 3565 ulike søkere. 1753 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 1357 personer har rykket opp på et høyere prioritert studieønske.

Det er til nå sendt 7123 tilbud til 3336 søkere som har meldt seg via Restetorget hvorav 926 er nye Restetorgsøkere som ikke søkte innen 15. april.

Totalt har nå 69069 personer fått tilbud om studieplass. Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass er 4303. Tilsvarende tall for 2008 var 3268.

Noen flere søkere vil få tilbud om studieplass i etterfyllingsopptakene, som skjer ukentlig fram til begynnelsen av september.

Kvalifiserte søkere som ennå ikke har fått plass, kan melde seg via Restetorget, hvor det nå er over 430 ulike studier med ledige plasser.


Søkertall hovedopptaket 2009

4251 flere tilbud i hovedopptaket i år. Det er ca 7 % økning fra i fjor

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2009 ut 66 151 tilbud. Dette er 4 251 flere tilbud enn i 2008, en økning på nesten 7 prosent. Av de kvalifiserte søkerne har 88 % fått tilbud om studieplass, en nedgang på tre prosentpoeng fra i fjor. Denne nedgangen skyldes den store økningen i årets søkertall.

Les mer i pressemeldingen: 

Søkertall for opptak til høyere utdanning juli 2009 bokmål | nynorsk

Rapportet fra hovedopptaket 20. juli 2009

Poenggrenser:

Om poenggrensene for 2009

På grunn av endringer i poengreglene kan ikke poenggrensene for 2009 og senere sammenlignes med tidligere års poenggrenser. Dette er fordi det har vært endringer i rangeringsreglene.

Fordypningspoengene(maks 4) er bortfalt, mens maks realfagspoeng er redusert fra 6 til 4. Dermed er maks poengsum i kvoten for førstegangsvitnemål (tidligere primærvitnemålskvoten) redusert med 6 poeng. 

Tilleggspoeng for militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning er redusert fra 3 til 2. Dermed er maks poengsum i ordinær kvote redusert med 7 poeng. 

Også bonuspoengene for søkere med studieretning for musikk, dans og drama er fjernet. 

Opptak til medisinstudiet har nå samme regler for tilleggspoeng som andre grunnutdanninger. 

Studier der tilleggspoeng for opptaksprøver er inkludert i poengsummen er listet nederst i tabellen.


Søkertall pr april 2009 (99 %-tall)

Samordna opptak (SO) har pr april 2009 registrert rundt 104 200 søkere til høyere grunnutdanning. Det er ca 11 700 (12,6 %) flere enn i 2008.

For første gang siden 1996 har SO registrert over 100 000 søkere ved søknadsfristens utløp.

Les SO sine analyser av søkertallene i pressemeldingen nedenfor og last ned tallmaterialet som er tilgjengelig på denne siden. 

Pressemelding

Søkertall for opptak til høyere utdanning april 2009 bokmål - nynorsk

Les også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

 Rapporter over søkere pr 15. april 2009

  • Antall søkere fordelt på lærestedfylke: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på utdanningsområde: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på hjem/lærestedfylke: Alle | Kvinner
     

Førstevalgssøkere pr studium 5 siste år

Førstevalgssøkere pr lærested 5 siste år

Førstevalgssøkere pr utdanningsområde siste 5 år

Førstevalgssøkere pr utdanningsområde + type siste 5 år

Førstevalgssøkere pr lærested pr utdanningsområde siste 5 år

 

Ofte stilte statistikkspørsmål - søkere per april 2009:

Publisert 21. jan. 2013 14:50 - Sist endret 26. nov. 2018 09:27