Søkertall 2010

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2010

Nærmere 5 500 søkere får tilbud i suppleringsopptaket

I Suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 7 652 tilbud til 5 482 ulike søkere.

2 622 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2 353 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet og mister med det sitt gamle tilbud.

Totalt har nå 4 189 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket fått tilbud om studieplass. 2 669 av disse er har fått tilbud gjennom Restetorget.

Det er sendt ut til sammen 10 627 tilbud til 4 335 søkere som har meldt seg via Restetorget.

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket – dvs. de har svart ja til å stå på venteliste – og ikke har fått tilbud om studieplass, er 5 126. Tilsvarende tall for 2009 var 4 303.

Totalt har nå SO registrert 105 247 søkere. 86 300 av disse er kvalifiserte søkere og av disse har 75 541 fått tilbud om studieplass.

Per 30. juli kl. 10.00 var det fortsatt 414 studier med ledige plasser på Restetorget.

Poenggrenser for suppleringsopptaket og hovedopptaket 2010 | excel | ods


Hovedopptaket 2010

Elektroniske vitnemål gir rekordmange tilbud

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2010 ut 71 352 tilbud. Dette er 5 201 flere tilbud enn i 2009.

Økningen skyldes i første rekke at flere søkere har elektroniske vitnemål og ikke trenger å sende inn noen papirer for å få tilbud om studieplass. I 2009 ble rundt 30 000 søkere behandlet på bakgrunn av elektroniske vitnemål. I år er tallet 67 000.

Les hele pressemeldingen fra SO her - nynorsk

Rapportet fra hovedopptaket 20. juli 2010

 Poenggrenser 2010

  • Poengrenser etter hovedopptaket excel | ods

Søkertall per april 2010

Fortsatt høye søkertall til høyere utdanning

Samordna opptak (SO) har per april 2010 registrert rundt 103 400 søkere til høyere utdanning. Dette er omtrent samme nivå som i 2009 (- 0,8 %), da SO opplevde det høyeste søkertallet siden midten av 90-tallet.

Søkertallene til høyre utdanning holder seg på et høyt nivå. Det er grunn til å tro at det trange arbeidsmarkedet og store alderskull blant de som utgjør de viktigste søkergruppene i SO, er noe av grunnen til at det høye søkertallet vedvarer.

Les hele pressemeldingen fra SO her - nynorsk
 

Rapporter over søkere pr 15. april 2010

  • Antall søkere fordelt på lærestedfylke: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på utdanningsområde: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på hjem/lærestedfylke: Alle | Kvinner
Publisert 25. jan. 2013 15:10 - Sist endret 17. apr. 2013 09:46