Søkertall 2011

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2011

I suppleringsopptaket til Samordna opptak (SO) er det sendt ut 7278 tilbud til 5077 ulike søkere. 2463 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2187 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet (disse mister da det gamle tilbudet).

Det er hittil sendt 10952 tilbud til 4295 søkere som har meldt seg via Restetorget, hvorav 977 er nye restetorgsøkere som ikke søkte innen 15. april. Totalt i år har nå 78576 personer fått tilbud om studieplass via SO, eller 87,2 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87,7 % på samme tid i 2010).

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 5622. Tilsvarende tall for 2010 var 5126.

Per 1. august kl. 11.00 var det fortsatt 417 studier med ledige plasser på Restetorget.

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2011 | excel | ODF
 


Hovedopptaket til høyere utdanning 2011

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2011 ut 74 526 tilbud. Dette er 3 174 flere tilbud enn i 2010, en øking på 4,5 %. Det er i år planlagt 50 476 studieplasser.

88 397 av søkerne er kvalifisert for minst ett studium (+ 4,6 % fra 2010).

Les pressemeldingen fra SO her | nynorsk

Rapporter fra hovedopptaket 20. juli 2011

Ofte etterspurte statistikker - juli 2011:

 Poenggrenser 2011


Søkertall per april 2011

Stabil søkning til høyere utdanning

Samordna opptak (SO) har per april 2011 registrert rundt 108 600 søkere til høyere grunnutdanning. Det er ca 5 200 (+ 5,3%) flere søkere enn i 2010.  

Økningen vi ser i søkningen til høyere utdanning den siste femårsperioden kan i stor grad forklares med større ungdomskull. 

- Justert for større ungdomskull har søkningen til høyere utdanning vært stabil de siste årene. Økningen i søkertallene er stor sett et resultatet av ”yngrebølgen”, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.

Les hele pressemeldingen fra SO her | nynorsk

Rapporter over søkere pr 15. april 2011

  • Antall søkere fordelt på lærestedfylke: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på utdanningsområde: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på hjem/lærestedfylke: Alle | Kvinner


Ofte etterspurte statistikker - april 2011:

Førstevalgssøkere til de ulike utdanningstypene, endring siste to år, med planlagte studieplasser

Førstevalgssøkere til utdanningsområdet lærer fordelt på type, 2005 - 2011

Førstevalgssøkere og planlagte studieplasser utdanningsområde-/type lærer, 2009 - 2011

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Endring i antall førstevalgssøkere fra 2010, alle lærestedene

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Publisert 21. jan. 2013 14:47 - Sist endret 17. apr. 2013 09:57