Søkertall 2012

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2012

I Suppleringsopptaket til Samordna opptak er det sendt ut 6524 tilbud til 4857 ulike søkere. 2286 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2212 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet (disse mister da det gamle tilbudet).

Det er hittil sendt 9447 tilbud til 3798 søkere som har meldt seg via Restetorget hvorav 920 er nye Restetorgsøkere som ikke søkte innen 15. april. Totalt i år har nå 83180 personer fått tilbud om studieplass via SO, eller 87,4 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87,2 % på samme tid i 2011).

Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket og står uten studieplass, er 5701. Tilsvarende tall for 2011 var 5622.

Per 31. juli var det fortsatt 377 studier med ledige plasser på Restetorget.

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2012 | excel | ODF


Hovedopptaket til høyere utdanning 2012

Samordna opptak (SO) sender i hovedopptaket 2012 ut 79 404 tilbud. Dette er 4 878 flere tilbud enn i 2011, en øking på 6,6 %. Det er i år planlagt 51 534 studieplasser, 1058 flere enn i 2011.

93 475 av søkerne er kvalifisert for minst ett studium (+ 5,7 % fra 2011).

Se pressemelding fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk
Les også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Rapporter fra hovedopptaket 2012

Ofte etterspurte statistikker - juli 2012

 Poenggrenser 2012


Tall fra april 2012:

Rekordhøy søkning til høyere utdanning

Samordna opptak (SO) har per april 2012 registrert rundt 115 800 søkere til høyere grunnutdanning. Det er ca. 7 000 (+ 6,6%) flere søkere enn i 2011.  

- Dette er det høyeste antall søkere vi har sett i Samordna opptaks historie, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak. - Økningen er større enn det veksten i ungdomskullene skulle tilsi, og det er heller ingen nye læresteder eller studier som kan forklare den store økningen. Det ser ut til at det er en økt interesse for høyere utdanning i befolkningen. 

Økningen i søkermassen påvirker ikke kjønnsfordelingen. I 2012 er 59,2 % av søkerne kvinner, mot 59,4 % i 2011.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk
Les også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet
 

Rapporter over søkere per 15. april 2012

  • Antall søkere fordelt på lærestedfylke: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på utdanningsområde: Alle | Kvinner
  • Antall søkere fordelt på hjem/lærestedfylke: Alle | Kvinner

Ofte etterspurte statistikker - april 2012:

Førstevalgssøkere til de ulike utdanningstypene, endring siste to år, med planlagte studieplasser

Førstevalgssøkere til utdanningsområdet Lærer fordelt på utdanningstype, 2005 - 2012

Førstevalgssøkere til utdanningsområdet Tekonologiske fag fordelt på utdanningstype, 2005 - 2012

Førstevalgssøkere og planlagte studieplasser utdanningsområde-/type lærer, 2010 - 2012

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Publisert 21. jan. 2013 14:44 - Sist endret 10. juli 2013 11:27