Søkertall 2013

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Endelige søkertall 2013 - inkludert søking til ledige studieplasser

Oppsummeringen etter opptaket 2013 viser at 54 972 søkere er registrert møtt til et studium. Det var planlagt 52 429 studieplasser.

Det ble gitt 88 848 tilbud til totalt 119 782 søkere. 100 213 søkere ble funnet kvalifisert for minst ett studium. 

Les mer om opptaket i rapporten Søkerstatistikk 2013 (pdf)


Suppleringsopptaket 2013

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 4964 tilbud til 4132 søkere. 3395 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 1849 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 86 853 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 87,8 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87,4 % på samme tid i 2012). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er 5970. Tilsvarende tall for 2012 var 5701.

Ledige studieplasser
Det er til nå sendt 9652 tilbud til 3861 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 1015  nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 2. august var det fortsatt 361 studier med ledige plasser.

Rapporter fra suppleringsopptaket 2013

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2013 | excel | ODF


Hovedopptaket til høyere utdanning 2013

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2013 ut 83 460 tilbud om studieplass. Dette er 4 056 flere tilbud enn i 2012, en øking på 5,1 %.

Se pressemelding fra Samordna opptak: bokmål / nynorsk 
Se også pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet
 

Rapporter fra hovedopptaket 2013

Ofte etterspurte statistikker - juli 2013

 Poenggrenser 2013


Tall fra april 2013

Økt søking til høyere utdanning

Samordna opptak har per april registrert rundt 117 200 søkere til høyere grunnutdanning. Det er ca.1400 flere søkere enn i 2012, en økning på 1,2 %.

- Vi ser at det fortsatt er stor interesse for høyere utdanning, og at de rekordhøye tallene fra i fjor holder seg, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak. 


Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Les også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet


Rapporter over søkere per 15. april 2013

Ofte etterspurte statistikker - april 2013:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Publisert 22. apr. 2013 10:22 - Sist endret 18. juli 2014 14:14