Søkertall 2014

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Endelige søkertall 2014 - inkludert søking til ledige studieplasser

Oppsummeringen etter opptaket 2014 viser at 56 052 søkere er registrert møtt til et studium. Det var planlagt 52 884 studieplasser.

Det ble gitt 90 484 tilbud til totalt 121 789 søkere. 101 933 søkere ble funnet kvalifisert for minst ett studium. 

Les mer om opptaket i rapporten Søkerstatistikk 2014 (pdf)

Suppleringsopptaket 2014

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5 153 tilbud til 4 428 ulike søkere. 1974 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2 089 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 88 529 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 88,1 % av de kvalifiserte søkerne (mot 87,8 % på samme tid i 2013). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er 6 081. Tilsvarende tall for 2013 var 5 970.

Ledige studieplasser
Det er til nå sendt 10 281 tilbud til 3 925 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 969 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 31.juli var det fortsatt 391 studier med ledige plasser.

Rapporter fra suppleringsopptaket 2014

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2014 | excel | ODF

Hovedopptaket til høyere utdanning 2014

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2014 ut 84 810 tilbud om studieplass. Dette er 1 350 flere tilbud enn i 2013, en økning på 1,6 %.

Informasjon om overbooking.

Rapporter fra hovedopptaket 2014

Ofte etterspurte statistikker - juli 2014

 Poenggrenser 2014

Tall fra april 2014

Rekordhøy søkning til høyere utdanning              

Samordna opptak har etter hovedopptaket i april 2014 registrert rundt 119 900 søkere til høyere grunnutdanning. Dette er cirka 2750 flere søkere enn i 2013, det vil si en økning på 2,35 %.  

- Det er rekordhøye søkertall, og den store interessen for høyere utdanning vedvarer. De fire siste årene har søkningen økt år for år, sier Bente Ringlund Bunæs, daglig leder i Samordna opptak.  

Søkertallene oppsummert  - fra Kunnskapsdepartementet


Rapporter over søkere per 15. april 2014

Ofte etterspurte statistikker - april 2014:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

 

*Søkertallet til Universitet i Tromsø kan ikke direkte sammenlignes med tidligere år siden de nå har fusjonert med tidligere Høgskolen i Finnmark.

Publisert 25. apr. 2014 12:15 - Sist endret 22. nov. 2022 12:47