Søkertall 2015

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2015

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 5 568 tilbud til 4 605 ulike søkere. 2 087 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens 2 220 personer med tilbud i hovedopptaket nå har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 93 288 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 86,4 % av de kvalifiserte søkerne (mot 88,1 % på samme tid i 2014). Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er 7 570. Tilsvarende tall for 2014 var 6 081.

Ledige studieplasser

Det er til nå sendt 11 194 tilbud til 4 474 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 1 089 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 31. juli var det fortsatt 337 studier med ledige plasser.

Rapporter fra suppleringsopptaket 2015

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2015 | excel | ODF

Hovedopptaket til høyere utdanning 2015

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2015 ut 88 984 tilbud om studieplass. Dette er 4174 flere tilbud enn i 2014, en økning på 4,9 %.

Informasjon om overbooking.

Rapporter fra hovedopptaket 2015

Ofte etterspurte statistikker - juli 2015

 Poenggrenser 2015

Tall fra april 2015

Tidenes høyeste søkertall til høyere utdanning

127 929 personer har per april 2015 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 8000 flere søkere enn i 2014, det vil si en økning på 6,7 %.

- Det er en overraskende stor økning i søkere til høyere utdanning fra i fjor. Det er gledelig at så mange søker seg til utdanninger hvor samfunnet etterspør arbeidskraft, slik som lærer, sykepleier og realfag, sier seksjonsleder i Felles studieadministrativt tjenestesenter, Bente Ringlund Bunæs.

Faktanotat om søkertallene - fra Kunnskapsdepartementet

Rapporter over søkere per 15. april 2015

Ofte etterspurte statistikker - april 2015:

Søker førstevalg fordelt på utdanningsområde/-typer, med prosentvis endring
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 

 

Publisert 22. apr. 2015 12:14 - Sist endret 22. nov. 2022 12:44