Om overbooking

Lærestedene i det samordnede opptaket gir tilbud til flere søkere enn det er studieplasser til på de fleste studiene. Dette er fordi lærestedene har som mål at en størst mulig andel av søkerne så tidlig som mulig skal få beskjed om hvor de får studieplass.

Overbooking baseres på tidligere erfaring

Denne overbookingen baseres på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som får tilbud i hovedopptaket som møter opp når studiet starter.

I 2016 møtte 59 896 til studiestart. Det var planlagt 55 243 studieplasser. 91 773 søkere fikk tilbud om studieplass. I 2016 var det derfor 8,4 prosent flere møtt enn det var planlagte studieplasser. I 2015 møtte 58 257 til studiestart, mens det var planlagt 53 767 studieplasser. 88 984 søkere fikk tilbud om studieplass. Dette viser at det i 2015 var 8,3 prosent flere møtt enn planlagte studieplasser. I 2014 var det 6,9 prosent flere møtt enn planlagte studieplasser. I 2013 var tallet 4,9 prosent.  

Hvorfor overbooker lærestedene?

Mange svarer nei eller svarer ikke i det hele tatt på tilbudet de får. Andre svarer ja, men møter likevel ikke opp. Dette frafallet er omtrent like stort hvert år og lærestedene tar høyde for det. Hvis lærestedene ikke hadde overbooket, men ventet og sett hvor mange som møtte opp til første studiedag, så ville mange flere søkere få tilbudet sitt sent og studentopptaket ville strekke seg lenger utover høsten.

Publisert 17. juli 2015 09:56 - Sist endret 19. juli 2017 12:49