Søkertall 2016

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket 2016

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 8 634 tilbud til 6 228 ulike søkere.
4 834 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
2 552 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 96 607 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 84,5 % av de kvalifiserte søkerne (mot 86,4 % på samme tid i 2015).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er
12 439. Tilsvarende tall for 2015 var 7 570.

Ledige studieplasser

Det er til nå sendt 11 908 tilbud til 4 862 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 1 270 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 1. august var det fortsatt 276 studier med ledige plasser.

Rapporter fra suppleringsopptaket 2016

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2016 excel | ODS |

Hovedopptaket til høyere utdanning 2016

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2016 ut 91 773 tilbud om studieplass.
Dette er 2 789 flere tilbud enn i 2015, en økning på ca 3 %.

Se pressemelding fra Samordna opptak: bokmål / nynorsk 

Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Presentasjon av søkertall 2016 og faktanotat om hovedopptaket 2016

Informasjon om overbooking fra i fjor  

 

Rapporter fra hovedopptaket 2016

Ofte etterspurte statistikker - juli 2016

 Poenggrenser 2016

Tall fra april 2016

Økning i søkertallene til høyere utdanning fortsetter 

132 021 personer har per april 2016 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 4000 flere søkere enn i 2015, det vil si en økning på 3,2 %.

  • Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke. Vi ser også at søkerne følger med på samfunnsutviklingen og synes å ta reflekterte valg, sier direktør i FSAT, Grete Christina Lingjærde.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Les også pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet

Faktanotat om søkertallene - fra Samordna opptak

Rapporter over søkere per 16. april 2016

Ofte etterspurte statistikker - april 2016:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass
Alle studier rangert etter antall søkere med antall søkere per planlagt studieplass
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 

Statistikkforespørsler kan sendes til statistikk@samordnaopptak.no 

Kontakt for media: informasjonsrådgiver besvarer henvendelser fra media

 

* 1. januar 2016 fusjonerte flere læresteder. Dette påvirker sammenlignbarheten i tallmaterialet som dekker lærestedene.         

  • UiT Norges arktiske universitet - Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – UIT Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik.

  • Nord universitet - Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna.

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund.

  • Høgskolen i Sørøst-Norge - Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark.

  • VID vitenskapelige høgskole - Sammenslåing av de private høgskolene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen.

Publisert 19. apr. 2016 12:01 - Sist endret 9. nov. 2016 12:34