Søkertall 2017

Her finner du søkertall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, etter hovedopptaket i juli og etter suppleringsopptaket. Se også informasjonsplan for 2017.

Suppleringsopptaket 2017

Samordna opptak sendte i suppleringsopptaket ut 8 050 tilbud til 6 222 ulike søkere.
2 890 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
2 933 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 98 930 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 83,1 % av de kvalifiserte søkerne (mot 84,5 % på samme tid i 2016).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass, er
14 622. Tilsvarende tall for 2016 var 12 439.

Ledige studieplasser

Det er til nå sendt 10 449 tilbud til 4 465 søkere som har søkt på ledige studieplasser.
Av disse er 981 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 2. august var det fortsatt 230 studier med ledige plasser.

Rapporter fra suppleringsopptaket 2017

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2017 | excel | ODS |

Hovedopptaket til høyere utdanning 2017

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2017 ut 94 101 tilbud om studieplass. Dette er   2 328 flere tilbud enn i 2016, en økning på 2,5 %.

Se pressemelding bokmål / nynorsk og faktanotat fra Samordna opptak

Se også pressemelding fra Kunnskapsdepartementet


Rapporter fra hovedopptaket - juli 2017

Ofte etterspurte statistikker - juli 2017

 Poenggrenser - juli 2017

Landbruksfag suppleres med ny statistikk.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet er det utarbeidet statistikk over utvalgte landbruksfag. Utvalget av studier i denne rapporten inneholder et bredere utvalg studier enn studieområdet landbruksfag brukt i øvrige rapporter.   

Søkertall april 2017

Økning i søkertallene til høyere utdanning fortsetter 

135 587 personer har per 16. april 2017 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 566 flere søkere enn i 2016, det vil si en økning på 2,7 %.

  • Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak, sier direktør i CERES, Grete Christina Lingjærde.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Her finner du vårt faktanotat om søkertallene 2017 - fra Samordna opptak

Se nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Rapporter over søkere per 16. april 2017

Ofte etterspurte statistikker - april 2017:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass, excel
Alle studier rangert etter antall søkere med antall søkere per planlagt studieplass 
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 


Statistikkforespørsler kan sendes til statistikk@samordnaopptak.no 
Kontakt for media: informasjonsrådgiver besvarer henvendelser fra media

 

* 1. januar 2017 fusjonerte flere læresteder.

  • Høgskolen i Innlandet (HINN) - Sammenslåing av Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Høgskolen i Lillehammer (HiL).
  • Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Sammenslåing av Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF).
  • Les mer om fusjoner.
Publisert 20. apr. 2017 11:00 - Sist endret 7. feb. 2020 03:46