Søker- og opptakstall 2018

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, opptakstall etter hovedopptaket og suppleringsopptaket i juli. Se informasjonsplan for offentliggjøring av tall.

Sluttstatistikk

Sluttrapporten for 2018 inkluderer også studier med oppstart i januar. Vi publiserer sluttstatistikker hver vår.

Foreløpig sluttstatistikk 2018

Se foreløpige slutt-tall (.xlsx) til studier gjennom Samordna opptak med oppstart på høsten.

Suppleringsopptaket 2018

 I suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 8 955 tilbud til 6 887 ulike søkere.
4 633 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
3 301 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet.

Hittil i år har 102 910 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 81,7 % av de kvalifiserte søkerne (mot 83,1 % på samme tid i 2017).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass,
er 16 958. Tilsvarende tall for 2017 var 14 622.

Ledige studieplasser

Det er til nå sendt 9 047 tilbud til 3 947 søkere som har søkt på ledige studieplasser.
Av disse er 812 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 2. august var det fortsatt 209 studier med ledige plasser.

Statistikk fra suppleringsopptaket 2018

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg per planlagte studieplass

Poenggrenser etter suppleringsopptaket 2018 | excel | ODS |

Hovedopptaket til høyere utdanning 2018

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2018 ut 98 277 tilbud om studieplass.
Dette er 4 176 flere tilbud enn i 2017, en økning på 4,4 %.

Se pressemelding bokmål / nynorsk 
faktanotat fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2018.
Se Samordna opptaks presentasjon av årets opptakstall fra pressekonferansen 19. juli.
Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om årets opptak.

Statistikk fra hovedopptaket - juli 2018

Ofte etterspurte statistikker - juli 2018

 Poenggrenser - juli 2018

Søkertall april 2018

Økning i søkertallene til høyere utdanning fortsetter 

142 004 personer har per 16. april 2018 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 6 417 flere søkere enn i 2017, det vil si en økning på 4,7 %.

  • Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke, sier avd. direktør i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, Grete Christina Lingjærde.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Her finner du vårt faktanotat om søkertallene 2018 - fra Samordna opptak

Se nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Rapporter over søkere per 16. april 2018

Ofte etterspurte statistikker - april 2018:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere med antall søkere per planlagt studieplass  
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 


Statistikkforespørsler kan sendes til statistikk@samordnaopptak.no 
Informasjonsrådgiver besvarer andre henvendelser fra media

 

* I 2018 fusjonerte følgende læresteder.

Publisert 19. apr. 2018 10:59 - Sist endret 6. feb. 2020 14:03