Om overbooking

Lærestedene i det samordnede opptaket gir tilbud til flere søkere enn det er studieplasser til på de fleste studiene. Dette er fordi lærestedene har som mål at en størst mulig andel av søkerne så tidlig som mulig skal få beskjed om hvor de får studieplass.

Overbooking baseres på tidligere erfaring

Lærestedene sender ut et større antall tilbud enn de har studieplasser. Antall tilbud er basert på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som får tilbud i hovedopptaket som faktisk møter opp når studiet starter. Ved hovedopptaket 2018 har institusjonene overbooket med 69,5 % mot 68,5 % i 2017

  • I 2017 møtte 60 085 til studiestart. Det var planlagt 55 831 studieplasser til hovedopptaket. 94 101 søkere fikk tilbud om studieplass. I 2017 var det derfor 7,6 prosent flere møtt enn det var planlagte studieplasser.
  • I 2016 møtte 59 896 til studiestart. Det var planlagt 55 243 studieplasser til hovedopptaket. 91 773 søkere fikk tilbud om studieplass. I 2016 var det derfor 8,4 prosent flere møtt enn det var planlagte studieplasser.
  • I 2015 møtte 58 257 til studiestart. Det var planlagt 53 767 studieplasser til hovedopptaket. 88 984 søkere fikk tilbud om studieplass. I 2015 var det derfor 
    8,3 prosent flere møtt enn planlagte studieplasser.
  • I 2014 var det 6,9 prosent flere møtt enn planlagte studieplasser.

Hvorfor overbooker lærestedene?

Mange svarer nei eller svarer ikke i det hele tatt på tilbudet de får. Andre svarer ja, men møter likevel ikke opp. Dette frafallet er omtrent like stort hvert år og lærestedene tar høyde for det. Hvis lærestedene ikke hadde overbooket, men ventet og sett hvor mange som møtte opp til første studiedag, ville flere søkere få tilbudet sitt sent og studentopptaket ville strekke seg lengre utover høsten. Overbookingen har økt jevnt siden 2012 da den var på 54,0%. 

Publisert 11. juli 2018 08:06 - Sist endret 19. juli 2018 10:15