Søker- og opptakstall 2019

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak. Søkertallene offentliggjøres etter søknadsfristen i april, opptakstall etter hovedopptaket, suppleringsopptaket i juli og foreløpig sluttstatistikk i november. Se informasjonsplan for offentliggjøring av tall.

Sluttstatistikk

Sluttstatistikken for 2019 viser endelig resultat av opptak med blant annet svar på tilbud og møttregistrering. Sluttstatistikken inkluderer også studier med oppstart i januar. Vi publiserer sluttstatistikker hver vår.

Foreløpig sluttstatistikk 2019

Foreløpige slutt-tall (xlsx) til studier gjennom Samordna opptak med oppstart på høsten blir publisert 5.november kl.14:00.

Suppleringsopptaket 2019

Tall etter suppleringsopptaket inkluderer også to opptak til Ledige studieplasser.

Etter suppleringsopptaket sendte Samordna opptak ut 6 542 tilbud til 5 893 ulike søkere.
2 419 søkere som sto uten tilbud i hovedopptaket har nå fått tilbud, mens
3 193 personer med tilbud i hovedopptaket har fått tilbud på en høyere prioritet og mister dermed det gamle tilbudet.

Hittil i år har 103 531 personer fått tilbud om studieplass via Samordna opptak. Dette utgjør 84,5 % av de 122 466 kvalifiserte søkerne (mot 81,6 % på samme tid i 2018).
Antall kvalifiserte søkere som fremdeles er med i opptaket, og står uten studieplass,
er 13 258. Tilsvarende tall for 2018 var 16 958.

Ledige studieplasser

Fra 20. juli var det mulig å søke på 322 studier med ledige studieplasser. Det er til nå sendt 9 270 tilbud til 3 933 søkere som har søkt på ledige studieplasser. Av disse er 787 nye søkere som ikke søkte innen 15. april. Per 5. august var det fortsatt 260 studier med ledige plasser.

Statistikk fra suppleringsopptaket 2019

Hovedopptaket til høyere utdanning 2019

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2019 ut 99 319 tilbud om studieplass.
Dette er 1 042 flere tilbud enn i 2018, en økning på 1,1%.

Se pressemelding bokmål / nynorsk 
faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2019.
Se Samordna opptaks presentasjon av årets opptakstall fra pressekonferansen 23. juli.
Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet om årets opptak.

Statistikk fra hovedopptaket - juli 2019

Ofte etterspurte statistikker - juli 2019

 Poenggrenser - juli 2019

Søkertall april 2019

Fortsatt god søking til høyere utdanning i 2019

138 732 personer har per 16. april 2019 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er 3 272 færre søkere enn i 2018, det vil si en nedgang på 2,3 %.

- Etter kontinuerlig økning i søkertallene de siste årene ser vi i år en nedgang på 2,3 %. Tallene for 2019 viser likevel at det fortsatt er god søking til høyere utdanning, sier avdelingsdirektør for utdanningstjenester i Unit, Ann Elisabeth Wedø.

Les hele pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

 

Faktanotat om søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak

Presentasjon av søkertallene for 2019 - fra Samordna opptak 

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Statistikk over søkere per april 2019

Ofte etterspurte statistikker - april 2019:

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg
Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass  
Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder
Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene
Alle studier fordelt på utdanningstyper 

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Statistikkforespørsler kan sendes til statistikk@samordnaopptak.no 
Vår pressekontakt besvarer andre henvendelser fra media 

Se endringer for 2019 i læresteder og lærestedsnavn

Publisert 25. apr. 2019 11:00 - Sist endret 15. juni 2020 14:00