Om overbooking

Lærestedene i det samordnede opptaket gir tilbud til flere søkere enn det er studieplasser til på de fleste studiene. Dette er fordi lærestedene har som mål at en størst mulig andel av søkerne så tidlig som mulig skal få beskjed om hvor de får studieplass.

Hvorfor overbooker lærestedene?

Mange svarer nei eller svarer ikke i det hele tatt på tilbudet de får. Andre svarer ja, men møter likevel ikke opp. Lærestedene tar høyde for dette frafallet. Hvis lærestedene ikke hadde overbooket, men ventet og sett hvor mange som møtte opp til første studiedag, ville flere søkere få tilbudet sitt sent og studentopptaket ville strekke seg lengre utover høsten. 

Overbooking baseres på tidligere erfaring

Lærestedene sender ut et større antall tilbud enn de har studieplasser. Antall tilbud er basert på tidligere erfaring om hvor stor andel av de som får tilbud i opptaket som faktisk møter opp når studiet starter. 

Overbooking etter hovedopptaket 2020 per lærested

Diagrammet viser overbooking per lærested etter hovedopptaket 2020

Tabell over overbooking etter hovedopptaket 2020 per lærested:
Excel

Overbooking per utdanningsområde og type etter hovedopptaket 2020

Tabell over overbooking per utdanningsområde og type etter hovedopptaket for 2011-2020:
Excel

Publisert 17. juli 2020 11:00 - Sist endret 28. juli 2020 10:54