Søker- og opptakstall 2022

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Opptakstall for suppleringsopptaket

Tall etter suppleringsopptaket inkluderer også ett opptak til Ledige studieplasser.

Hittil i år har 108 192 personer fått tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak. Dette utgjør 88,2 % av de kvalifiserte søkerne (mot 81,7 % på samme tid i 2021).

Ledige studieplasser

Fra 20. juli var det mulig å søke på 422 studier med ledige studieplasser.

Høgskole og universitet

Poenggrenser etter suppleringsopptaket

Opptakstall for hovedopptaket

Statistikk på antall søkere og tilbud fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Fagskole

Les pressemeldingen om hovedopptaket til fagskoler gjennom Samordna opptak her: bokmål

Faktanotat om opptakstallene etter hovedopptaket 2022.

Opptakstall per mai 2022

Høgskole og universitet

Les pressemeldingen om hovedopptaket til høgskoler og universiteter gjennom Samordna opptak her.

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Samordna opptak sender i hovedopptaket 2022 ut tilbud om studieplass til 105 216 søkere. Dette er 4 903 færre søkere med tilbud enn i 2021, en nedgang på 4,5 %.

faktanotatet fra Samordna opptak finner du utfyllende statistikk fra hovedopptaket 2022.

Statistikk fra hovedopptaket – juli 2022

Ofte etterspurte statistikker - juli 2022

Poenggrenser - juli 2022

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartment (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2022 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2022

Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2021 til 2022
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på studier:
Excel

Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
Excel

Antall søkere fordelt på alder:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2022

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
Excel

Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
Excel

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
Excel

Alle studier fordelt på utdanningstyper:
Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2022 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2022

Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2013 til 2022:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på studier:
Excel

Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på alder:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2022

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
Excel

Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
Excel

Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
Excel

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
Excel

Alle studier fordelt på utdanningstyper:
Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

    Sluttstatistikk

    Foreløpig sluttstatistikk blir publisert 3. november kl. 14.00. 

    Publisert 2. feb. 2022 08:19 - Sist endret 13. sep. 2022 14:16