Søker- og opptakstall 2022

Her finner du søker- og opptakstall fra Samordna opptak for opptak til fagskoler, universitet og høgskoler.

Studier og opptakskrav

Pressemelding med statistikk over årets studietilbud gjennom Samordna opptak.

Les pressemeldingen fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Søkertall

Statistikk på antall søkere fordelt på alder, prioritet, kjønn, lærested, utdanningsområde og -type og geografi.

Les pressemeldingen om søkertallene fra Samordna opptak her: bokmål | nynorsk

Nyhetssaker og pressemeldinger fra Kunnskapsdepartment (KD)

Fagskole

Faktanotat om søkertallene for 2022 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2022

Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2021 til 2022
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på studier:
Excel

Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - realkompetansesøkere
Excel

Antall søkere fordelt på alder:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - realkompetansesøkere
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - realkompetansesøkere
Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2022

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
Excel

Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
Excel

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
Excel

Alle studier fordelt på utdanningstyper:
Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Høgskole og universitet

Faktanotat om søkertallene for 2022 - fra Samordna opptak

Statistikk over søkere per april 2022

Antall førsteprioritetssøkere per april fra 2013 til 2022:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke:
Excel

Antall søkere fordelt på studiets fylke - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på studier:
Excel

Antall søkere fordelt på studier - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested:
Excel

Antall søkere fordelt på lærested - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på alder:
Excel

Antall søkere fordelt på alder - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde - med kjønnsfordeling:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type:
Excel

Antall søkere fordelt på utdanningsområde/-type - med kjønnsfordeling:
Excel

Ofte etterspurte statistikker - april 2022

Alle studier rangert etter antall søkere førstevalg:
Excel

Alle studier rangert etter antall søkere per planlagt studieplass:
Excel

Endring i antall førstevalgssøkere to siste år, alle læresteder:
Excel

Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene:
Excel

Alle studier fordelt på utdanningstyper:
Excel

Vi gjør oppmerksom på at tall i noen rapporter, offentliggjort etter søknadsfristen, kan avvike fra tall omtalt i faktanotatet og pressemeldingen. Søkere kan endre på rekkefølgen på studieønskene sine eller trekke studieønsker mellom søknadsfristen og offentliggjøringen av tall.

Opptakstall for hovedopptaket

Opptakstall for suppleringsopptaket

Opptakstall for suppleringsopptaket blir publisert 3. august kl. 12.00. 

Sluttstatistikk

Foreløpig sluttstatistikk blir publisert 3. november kl. 14.00. 

Publisert 2. feb. 2022 08:19 - Sist endret 27. apr. 2022 13:29