Styret

Samordna opptak er fra 1. januar 2018 en del av tjenestene til Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Styret i Samordna opptak ble avviklet i 2014 da Samordna opptak (SO) og Felles studentsystem (FS) ble slått sammen til Felles studieadministrativt tjenestesenter (FSAT).

Det tidligere styret i Samordna opptak hadde ansvaret for den faglige virksomheten ved Samordna opptak, og for de administrative oppgaver som er lagt til organet. 

Sakspapirer fra tidligere styremøter 

Her finner du innkallinger og protokoller fra styremøter i Samordna opptak for perioden 2010-2014. Ønsker du tilgang til tidligere sakspapirer, kan du ta kontakt med Samordna opptak.

2014

17. februar: innkalling - protokoll

8. mai: innkalling - protokoll

2013

16.januar: innkalling - protokoll

28.februar: innkalling - protokoll

30. mai: innkalling - protokoll

20. august: protokoll (ekstraordinært styremøte)

4. september: innkalling - protokoll

25. oktober: innkalling - protokoll

Saker behandlet på sirkulasjon i 2013:

Oktober:

Endring av forskrift om opptak til høyere utdanning - SOs høringsuttalelse

Søkerhåndboka - beslutning om ikke lenger å trykke den på papir

November:

Retningslinjer for opptak til studieåret 2014/2015

Desember:

Endring av opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven - SOs høringsuttalelse

Endring av forskrift om opptak til høyere utdanning - SOs høringsuttalelse

2012

16.-17.februar: innkalling protokoll

24.mai: innkalling protokoll

21.september: innkalling protokoll

22.-23.november: innkalling protokoll

2011

17.februar: innkalling - protokoll

26.-27.september: innkalling protokoll

17.-18.november: innkalling protokoll

2010

8.februar: innkalling - protokoll

19.oktober: innkalling - protokoll

19.november: innkalling - protokoll