Høgare utdanning

Du kan få generell studiekompetanse på grunnlag av høgare utdanning.

Er du teken opp til høgare utdanning på grunnlag av realkompetanse, dispensasjon eller andre unntaksordningar, og har avslutta ei høgare utdanning på minst 60 studiepoeng, har du fått generell studiekompetanse.

Ein avslutta høgare grad tyder at du har fullført eit studium, anten det er eit årsstudium eller ein bachelorgrad. Har du avbrote eit studium, uavhengig av lengd og avlagde studiepoeng, vil du ikkje få generell studiekompetanse.

Regelen om opptak på grunnlag av høgare utdanning gjeld berre for søkjarar som ikkje har generell studiekompetanse på annan måte, til dømes på grunnlag av vidaregåande skule eller 23/5-regelen.

Når opptaksgrunnlaget ditt er høgare utdanning, blir du ikkje poengrekna. Du vil i staden få ei individuell vurdering.

Fristen for å søkje, dersom du har generell studiekompetanse på bakgrunn av høgare utdanning, er 15. april.

Krav til norsk

Du må dokumentere at undervisningsspråket har vore norsk eller eit anna nordisk språk. Dersom den høgare utdanninga ikkje har hatt norsk eller eit anna nordisk språk som undervisningsspråk, må du dokumentere norskkunnskapar med godkjent test eller eksamen.

Publisert 11. jan. 2013 11:05 - Sist endret 9. okt. 2017 09:23