Rudolf Steiner-skule som gir generell studiekompetanse

Har du fullført vidaregåande opplæring ved ein Rudolf Steinerskule har du fått anten eit vitnemål med karakterar, eller eit vitnesbyrd utan karakterar.

Vitnemål med karakterar

Viss du har fullført og bestått vidaregåande opplæring ved ein steinerskule har du fått eit vitnemål med påskrifta «har oppnådd generell studiekompetanse».

Er du usikker på om du har, eller vil få, generell studiekompetanse, kan skulen din gje deg meir informasjon om dette.

Vitnemål frå steinerskulen vert ikkje lagra i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Vitnesbyrd utan karakterar

Viss du har fått eit vitnesbyrd utan karakterar, blir det fyrst vurdert om du har generell studiekompetanse når du søkjer opptak. Har du generell studiekompetanse, får du ei individuell vurdering.

Vitnesbyrd frå steinerskulen vert ikkje lagra i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB).

Publisert 11. jan. 2013 11:34 - Sist endret 4. mars 2016 14:19