Fagskole - 3-årig yrkesfag

Har du fullført og bestått videregående opplæring som gir yrkeskompetanse, kan du dekke opptakskravet til noen fagskolestudier.

Ikon for fagskole

Til noen fagskolestudier kan du kvalifisere med yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev.

Hva er yrkeskompetanse?

Noen yrkesfaglige utdanningsprogram fører til yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev. Yrkesutdanningen er normalt lagt opp som tre års opplæring i skole. I løpet av disse årene har du ofte praksis i bedrift. Etter endt utdanning er du kvalifisert til å jobbe i det bestemte yrket.

Helsesekretær, Agronom og Utstillingsdesign er eksempler på utdanningsløp som gir yrkeskompetanse.

Fagskolene avgjør selv hvilken yrkeskompetanse som er relevant for et studium

Fagskolene avgjør selv hvilken yrkeskompetanse som er kravet for opptak til utdanningene sine. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler. 

Du kan se hvilke studier som har opptakskrav som kan dekkes med relevant yrkeskompetanse i studieoversikten.

Spesielle opptakskrav

Noen fagskolestudier har spesielle opptakskrav i tillegg til krav om relevant yrkeskompetanse. Du kan se opptakskravene til alle fagskolestudier i studieoversikten.

 

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 2. mars 2020 11:17