Fagskole - Generell studiekompetanse

Til noen fagskolestudier kan du dekke opptakskravet med generell studiekompetanse.

Ikon for fagskole

Noen fagskolestudier har krav om generell studiekompetanse

Den vanligste måten å dekke opptakskravet til fagskolestudier er med relevant fag- eller svennebrev eller yrkeskompetanse, men til noen få fagskolestudier kan du dekke opptakskravet med generell studiekompetanse.

Du kan se hvilke studier som kun har krav om generell studiekompetanse i studieoversikten.

Vanlige veier til generell studiekompetanse

Fullført 3-årig videregående

Du har fullført et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring.

Studieforberedende utdanningsprogrammer er en samlebetegnelse på alle utdanningsprogram som er tre år og gir generell studiekompetanse. 

Yrkesfag med påbygging

Du har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående skole, og har tatt de seks studiekompetansefagene.

Fireårig løp som gir deg yrkesteknisk og studiespesialiserende kompetanse

Du har kombinert skole og praksis gjennom fire år og oppnådd fagbrev og påbygging til generell studiekompetanse.

23/5-regelen

Du fyller minst 23 år i opptaksåret, har fullført og bestått studiekompetansefagene og har minst 5 års utdanning og/eller yrkespraksis.

De seks studiekompetansefagene er

Norsk – hovedmål, sidemål og muntlig

393 årstimer

Engelsk

140 årstimer*

Historie

140 årstimer

Samfunnsfag

84 årstimer

Matematikk

224 årstimer

Naturfag

140 årstimer

* Tar du engelsk som privatist, må du ta eksamen både i skriftlig og muntlig.

Du kan også få generell studiekompetanse hvis du har

  • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
  • Fullført og godkjent fagskoleutdanning
  • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning
  • Fullført et universitets- eller høgskolestudium (hvis du ble tatt opp på en unntaksordning)
Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 31. okt. 2022 13:42