Fagskole - Realkompetanse

Du kan dekke opptakskravet til fagskoler med realkompetanse. Du må ha relevant praksis som kan veie opp for opptakskravet til studiet og dekke eventuelle egne krav som fagskolene har.

Ikon for fagskole

Hvis du fyller 23 år eller mer i opptaksåret og har relevant arbeidserfaring, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til fagskoleutdanninger der fagskolen har stilt som et opptakskrav at studenten har yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes, og får derfor en individuell vurdering.

Skal du søke kunstfaglige utdanninger?

Til noen kunstfaglige fagskoleutdanninger kan du søke med realkompetanse hvis du fyller 19 år eller mer i opptaksåret. Dette forutsetter at fagskolene det gjelder har fått innvilget søknad om dette.

Kunstfaglige fagskoleutdanninger krever som regel at du må bestå en opptaksprøve. 

Fagskolene avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier

Hver enkelt fagskole har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler.

Hvis du lurer på om du kan søke med realkompetanse og hva slags dokumentasjon du må laste opp når du søker, finner du mer informasjon på fagskolens nettsider eller ved å kontakte fagskolen som du skal søke om opptak til.

 

 

 

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 24. jan. 2020 16:15