Fagskole - Realkompetanse

Du kan dekke opptakskravet til fagskoler med realkompetanse. Du må ha relevant praksis som kan veie opp for opptakskravet til studiet og dekke eventuelle egne krav som fagskolene har.

Ikon for fagskole

Hvis du fyller 23 år eller mer i opptaksåret og har relevant arbeidserfaring, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Realkompetansevurdering kan ikke foretas for opptak til fagskoleutdanninger der fagskolen har stilt som et opptakskrav at studenten har yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

Realkompetansesøkere kan ikke poengberegnes, og får derfor en individuell vurdering.

Skal du søke kunstfaglige utdanninger?

Til noen kunstfaglige fagskoleutdanninger kan du søke med realkompetanse hvis du fyller 19 år eller mer i opptaksåret. Dette forutsetter at fagskolene det gjelder har fått innvilget søknad om dette.

Kunstfaglige fagskoleutdanninger krever som regel at du må bestå en opptaksprøve. 

Du skal ikke laste opp sensitiv dokumentasjon

Hvis du har dokumentasjon som inneholder sensitive personopplysninger, kan du ikke laste det opp i søknaden og må sende det i posten til saksbehandleren din. Adressen til saksbehandler finner du i søknaden din.

Fagskolene avgjør selv hva som gir realkompetanse til sine studier

Hver enkelt fagskole har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler.

Les om krav til realkompetanse på lærestedet

AOF Fagskolen (AOFF)

Mer om krav til realkompetanse ved AOF Fagskolen.

Fagskolen Innlandet (FI)

Mer om krav til realkompetanse ved Fagskolen Innlandet.

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskulen på Vestlandet.

Nordkapp maritime fagskole (NMF)

Mer om krav til realkompetanse ved Nordkapp maritime fagskole

Norges grønne fagskole-VEA (VEA)

Mer om krav til realkompetanse ved Norges grønne fagskole-VEA.

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF)

Mer om krav til realkompetanse ved Trøndelag høyere yrkesfagskole.

Hvis du lurer på om du kan søke med realkompetanse og hva slags dokumentasjon du må laste opp når du søker, finner du mer informasjon på fagskolens nettsider eller ved å kontakte fagskolen som du skal søke om opptak til.

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 9. feb. 2021 12:30