Fagskole - Fag- eller svennebrev

Det vanligste grunnlaget å søke til fagskolestudier er med relevant fag- eller svennebrev.

Ikon for fagskole

Du får fagbrev eller svennebrev når du har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram og vært lærling i en bedrift. Etter endt opplæring i bedrift tar du en svenneprøve eller fagprøve. Når du har bestått denne, får du fag- eller svennebrev. Du kan også få fag-/svennebrev etter fullført og bestått alternativt Vg3 i skole. 

Du kan også ta fag- eller svennebrev som praksiskandidat. 

Fagskolene avgjør selv hvilke fag- og svennebrev som er relevante for et studium

Fagskolene avgjør selv hvilke fag-/svennebrev som er kravet for opptak til utdanningene sine. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike fagskoler. 

Du kan se hvilke studier som har opptakskrav som kan dekkes med relevant fag- eller svennebrev i studieoversikten.

Spesielle opptakskrav

Noen fagskolestudier har spesielle opptakskrav i tillegg til krav om relevant fag- eller svennebrev. Du kan se opptakskravene til alle fagskolestudier i studieoversikten.

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 18. mars 2020 12:50