Fagskole - Tilleggspoeng for relevant yrkespraksis

Du kan få tilleggspoeng for relevant yrkespraksis. 

Ikon for fagskole

Hvis du har relevant yrkespraksis, kan du få 1 poeng for hver sjette måned hvis du har jobbet i tilsvarende 100 prosent stilling.

Du kan ikke få poeng for læretid og yrkespraksis som inngår i grunnlaget for å gå opp til fag- eller svenneprøve. 

Du kan maks få 10 poeng. 

Du må laste opp dokumentasjon i søknaden for å få eventuelle tilleggspoeng.

Publisert 5. nov. 2019 17:22 - Sist endret 17. jan. 2020 10:12