Fagskole - Krav om politiattest og medisinsk testing

Til noen fagskoleutdanninger kan det være andre tilleggskrav som du trenger for dokumentere å fullføre studiet. Dette kan for eksempel være krav om politiattest.

Ikon for fagskole

Krav om politiattest

Du må levere politiattest hvis du skal studere på en fagskole der du kan komme i kontakt med mindreårige som en del av klinisk undervisning eller praksisopplæring.

Du får mer informasjon om kravet til politiattest i "Forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleforskriften)" eller ved å kontakte fagskolen.

Slik finner du ut om et fagskolestudium har krav om politiattest

I studieoversikten skal du finne informasjon om et fagskolestudium krever politiattest. Velg studiet og gå til "Opptakskrav".

Ta kontakt med fagskolen dersom du har spørsmål om politiattest.

Du må få opptak til studiet før du kan søke om politiattest

Hvis du har fått opptak til et fagskolestudium som har krav om politiattest, vil du få mer informasjon om dette når du får svar på søknaden din.

Når og hvor skal du levere politiattest

Hvis du har fått tilbud på et fagskolestudium som krever politiattest, må du sende politiattesten til utdanningsstedet innen fire uker fra du har fått tilbud. Du skal ikke laste opp politiattesten i søknaden din.

Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.

Søkere som ikke sender politiattest, har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisopplæring ved det aktuelle utdanningen.

Viss du har merknader på politiattesten, må du kontakte fagskolen for mer informasjon om behandling av politiattester med merknader.

Nedlasting av tilbudsbrev

Politiattesten får du ved å sende en søknad til politiet. Du må legge ved tilbudsbrevet som du finner i søknaden din. 

I søkerportalen har du mulighet til å lagre en melding som en pdf. 

  • Velg «utskriftsvennlig» i dialogboksen for meldingen. Du vil da få opp en ny dialogboks for utskrift.
  • Velg lagre som pdf som utskriftvalg.
  • Velg Lagre. Innholdet i meldingen vil da bli lagret som en pdf på din maskin.

Krav til medisinsk testing

Til helsefaglige fagskoleutdanninger kan det være krav om medisinsk testing.

I studieoversikten skal du finne informasjon om et fagskolestudium krever medisinsk testing. Velg studiet og gå til "Opptakskrav".

Du kan også ta kontakt med fagskolen du har tenkt å søke til for mer informasjon om krav til medisinsk testing.

 

Publisert 17. jan. 2020 10:12 - Sist endret 21. aug. 2020 12:35