Universitet og høgskole - Alternative veier til enkelte studier

Hvis du ikke dekker opptakskravene på vanlig måte, finnes det noen alternative veier til opptak. Dette gjelder i hovedsak opptak til ingeniørutdanninger og noen andre studier.

Ikon for universitet og høgskole

Til disse studiene søker du ikke gjennom Samordna opptak, men direkte til universitetene og høgskolene som tilbyr studiene. Mer informasjon finner du på lærestedenes nettsider.

Forkurs

Du kan kvalifisere deg til ingeniør- og maritime utdanninger med et 1-årig forkurs. 

Skal du søke forkurs, søker du direkte til høgskolen eller universitetet som tilbyr kurset. Har du fullført et forkurs, og skal søke et ingeniørstudium, søker du gjennom Samordna opptak.

Tresemesterordning

Ingeniørutdanning

For opptak til ingeniørutdanning må du, i tillegg til generell studiekompetanse, ha matematikk R1 og R2 og Fysikk 1. Har du generell studiekompetanse, men mangler disse fagene, kan du søke på en tresemesterordning. Du kan også søke opptak til tresemesterordning hvis du har godkjent 2-årig fagskole i tekniske fag etter 2003. 

På en tresemesterordning er det første studieåret tilrettelagt med undervisning både sommeren før og eventuelt også sommeren etter det første studieåret.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr ordningen.

Følgende høgskoler og universiteter tilbyr tresemesterordning:

 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Gjøvik
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ålesund
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Sørøst-Norge

Realfagskurs

Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2 og fysikk 1, kan du ta et realfagskurs. Matematikk og fysikk på realfagskurset tilsvarer matematikk R1 og R2 og fysikk 1, slik at du blir kvalifisert til ingeniørutdanninger.

Kursene blir oftest tilbudt som deltidsstudier eller et semesterstudium ved noen av høgskolene og universitetene som også tilbyr ingeniørutdanning.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen som tilbyr realfagskurs.

Teknisk fagskoleutdanning

Du kan være kvalifisert til ingeniørutdanninger og noen tekniske utdanninger hvis du har en godkjent teknisk fagskoleutdanning. Dette gjelder bare studier som har kravkoden ARKN, HING, ING4R2, MARTE, NÆRM eller SIVING.

Se i studieoversikten hvilke spesielle opptakskrav som gjelder for studiet du vil søke på, og se om din tekniske fagskoleutdanning dekker kravet. Dersom du ikke dekker kravet må du ta realfag i videregående skole. Hvilke fag du må ta, ser du i kravkoden.

Har du en fagskoleutdanning søker du gjennom Samordna opptak.

Y-vei

Noen universiteter og høgskoler tilbyr spesielt tilrettelagte studier for søkere som ikke har generell studiekompetanse, men som har relevant fagbrev.

Du søker direkte til universitetet eller høgskolen. Informasjon om disse studietilbudene og hvilke fagbrev som er relevante finner du på nettsidene til lærestedene.

Disse lærestedene tilbyr ett eller flere studium med Y-vei:

Spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning

 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Gjøvik
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ålesund
 • UiT Norges Arktiske Universitet
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Porsgrunn
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold (Bakkenteigen)

Spesielt tilrettelagte studier i marinteknisk drift

 • Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold

Spesielt tilrettelagte studier i nautikk

 • Høgskulen på Vestlandet
 • NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Ålesund

Spesielt tilrettelagte studier i serviceledelse og markedsføring

 • Høgskolen i Innlandet
Publisert 11. jan. 2013 11:09 - Sist endret 14. mars 2022 09:17