Universitet og høgskole - Realkompetanse

Du kan søke med realkompetanse, hvis du ikke fyller kravet til generell studiekompetanse. Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må også ha relevant praksis eller utdanning, som kan veie opp for opptakskravet til studiet.

Ikon for universitet og høgskole

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. 

Du må fylle 25 år eller mer det året du søker om opptak. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Hvem kan ikke søke med realkompetanse?

Det er ikke mulig å søke med realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte. Det er heller ikke mulig å søke med realkompetanse hvis du har fått dispensasjon fra generell studiekompetanse

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har krav om et visst antall skolepoeng, som for eksempel grunnskolelærer-, faglærer- og lektorutdanningene.

Søker du studier som har krav om en bestemt karakter i et fag, må du ha faget med den karakteren som kreves. Dette karakterkravet kan du ikke få realkompetansevurdering i. Dette gjelder for eksempel alle sykepleierstudier fra og med opptaket 2019.

Slik søker du

Du må søke senest 1. mars. Du må krysse av for realkompetanse som utdanningsbakgrunn i søknaden senest 1. mars

Hva må du laste opp?

1

Utdanning
Du må laste opp dokumentasjon på all utdanning. Dette kan være vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.

2

Praksis
Du må laste opp dokumentasjon på all praksis. Dette kan være lønnet og/eller ulønnet arbeid, omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste, arbeid eller verv i frivillige organisasjoner og lignende. Eksempler på type dokumentasjon er attest fra arbeidsgiver, Skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis eller bostedsattest.

3

Egne krav for læresteder og studier

Noen læresteder og studier krever annen dokumentasjon i tillegg. Dette kan for eksempel være en bestemt type praksis, et visst antall år med relevant praksis, karakterkrav i bestemte fag, motivasjonsbrev og lignende. Dette finner du informasjon om på lærestedenes nettsider.

Sjekk om lærestedet og studiet har egne krav

Ansgar høyskole (ATH)

Mer om krav til realkompetanse ved Ansgar høyskole.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Mer om krav til realkompetanse ved Arkitektur- og designhøgskolen.

Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)

Mer om krav til realkompetanse ved Dronning Mauds Minne Høgskolen.

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)

Mer om krav til realkompetanse ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Molde (HiM)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Molde.

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen i Østfold.

Høgskulen i Volda (HVO)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskulen i Volda.

Høgskolen på Vestlandet (HVL)

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskulen på Vestlandet.

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Mer om krav til realkompetanse ved Lovisenberg diakonale høgskole.

MF vitenskapelig høyskole (MF)

Mer om krav til realkompetanse ved MF vitenskapelig høyskole.

NLA Høgskolen (NLA)

Mer om krav til realkompetanse ved NLA Høgskolen.

Nord universitet (NORD)

Mer om krav til realkompetanse ved NORD universitet.

Norges Handelshøyskole (NHH)

Mer om krav til realkompetanse ved Norges Handelshøyskole.

Norges idrettshøgskole (NIH)

Mer om krav til realkompetanse ved Norges idrettshøgskole.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Har ingen spesielle krav.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Mer om krav til realkompetanse ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

OsloMet - storbyuniversitetet

Mer om krav til realkompetanse ved OsloMet- storbyuniversitetet.

Politihøgskolen (PHS)

Mer om krav til realkompetanse ved Politihøgskolen.

Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SH)

Har ingen spesielle krav.

Universitetet i Agder (UiA)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Agder.

Universitetet i Bergen (UiB)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Bergen.

Universitetet i Oslo (UiO)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Oslo.

Universitetet i Stavanger (UiS)

Mer om krav til realkompetanse ved Universitetet i Stavanger.

Universitetet i Sørøst-Norge

Mer om krav til realkompetanse ved Høgskolen Sørøst-Norge.

UiT Norges arktiske universitet (UIT)

Mer om krav til realkompetanse ved UiT Norges arktiske universitet.

VID vitenskapelige høgskole (VID)

Mer om krav til realkompetanse ved VID vitenskapelig høgskole.

Du skal ikke laste opp sensitiv dokumentasjon

Hvis du har dokumentasjon som inneholder sensitive personopplysninger, kan du ikke laste det opp i søknaden og må sende det i posten til saksbehandleren din. Adressen til saksbehandler finner du i søknaden din.

Har du spørsmål om realkompetanse?

Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til sine studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike læresteder. Hvis du har spørsmål om hvilken dokumentasjon du må laste opp, må du kontakte lærestedet som du skal søke om opptak til.

Publisert 11. jan. 2013 11:13 - Sist endret 23. feb. 2022 10:31