Universitet og høgskole - Opptakskvoter

Når du søker opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak kan du konkurrere i forskjellige kvoter.

Når du har søkt opptak blir du automatisk vurdert i ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. Enkelte læresteder og studium har i tillegg egne kvoter basert på bakgrunnen din. Hvis du skal konkurrere i disse kvotene, må du dokumentere kvotetilhørighet.

 

C

Kvote for søkere med forkurs

 

D

Kvoter til journalistutdanningen

 

E

Kvote for kvinnelige søkere til NTNU

 

F

Kvote for søkere til sosialt arbeid på NTNU

 

G

Kvote for søkere til hotelledelse på Universitetet i Stavanger

 

H

Kvoter for søkere til Norges idrettshøgskole