Universitet og høgskole - Forkurskvote til ingeniørutdanning

På 3-årige ingeniørutdanninger er inntil 20 % av studieplassene reservert for søkere med ettårig forkurs med full fagkrets.

Ikon for universitet og høgskole

Du har full fagkrets hvis du har fullt forkurs, uten fritak i fag. Har du vitnemål fra forkurs med fritak i ett eller to fag, vil du ikke konkurrere i forkurskvoten. Forkurset må være godkjent.

Du blir poengberegnet på grunnlag av karakterene dine fra forkurset, slik at du får en karakterpoengsum. I denne kvoten konkurrerer du bare med karakterpoengsummen din, og du får ikke med tilleggspoeng eller alderspoeng.

Publisert 15. jan. 2013 16:48 - Sist endret 17. jan. 2020 17:52