Universitet og høgskole - Opptakskvoter

Når du søker opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak vurderes du i en ordinær kvote og eventuelt i kvoten for førstegangsvitnemål. Enkelte læresteder og studium har i tillegg egne kvoter basert på bakgrunnen din.