Universitet og høgskole - Kvoter til journalistutdanning

Ikon for universitet og høgskole

Arbeidserfaring innen journalistikk

Følgende læresteder reserverer 10 % av studieplassene for søkere med relevant arbeidspraksis:

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Høgskulen i Volda

 • NLA Høgskolen

 • Nord Universitet

 • Universitetet i Bergen

 • Universitetet i Stavanger

For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere minimum et halvt år sammenhengende journalistisk fulltidspraksis. Det er lærestedene som godkjenner praksisen. Godkjent praksis gir ekstrapoeng ved opptak, og du får to ekstrapoeng per halvår. Du kan få inntil 12 ekstrapoeng. Du får ingen alderspoeng i denne kvoten.

Krav til omfang og innhold

Hovedregelen for å få godkjent praksis er at:

 • stillingen har vært fulltid

 • arbeidet skal ha vært lønnet

 • arbeidet må ha vart i minst seks måneder

 • arbeidet skal ha vært hovedgjøremålet ditt i den aktuelle perioden

 • arbeidet må ha vært selvstendig

 • arbeidet må være dekket av redaktørplakaten

 • du skal ha produsert eget stoff

Frilansjobbing godkjennes dersom du kan dokumentere at arbeidet har vært lønnet, var det viktigste gjøremålet ditt og utgjorde en full stilling.

Praksis som ikke blir godkjent

Det blir ikke gitt praksispoeng for arbeid med avgrensa stoffområde i gratispublikasjoner og i medlemsblader. Du får heller ikke poeng for arbeid i internavis/-tv, ulønnet arbeid i studentavis/-radio/-tv, informasjonsarbeid, reklame og PR-arbeid. Administrativt arbeid, kontorarbeid og teknisk arbeid som for eksempel programingeniør og script gir ikke poeng.

Hvordan dokumenterer du arbeidspraksis?

Arbeidspraksis dokumenterer du med en datert attest som spesifiserer arbeidsoppgaver, stillingsprosent/timer per uke og hvor lenge du har jobbet. Det må også gå frem om arbeidet har vært lønnet. Praksis kan godkjennes frem til 1. august i søknadsåret.
 


Minoritetskvote ved OsloMet – storbyuniversitetet

OsloMet – storbyuniversitetet reserverer inntil fem studieplasser til journalistikkutdanningen for søkere med minoritetsbakgrunn. For å konkurrere i denne kvoten må du kunne dokumentere at du eller begge foreldrene dine er født i Afrika, Asia (inkludert Tyrkia) eller Latin-Amerika.

Hvordan dokumenterer jeg minoritetsbakgrunn?

Du dokumenterer minoritetsbakgrunn med kopi av pass og/eller fødselsattest. 

Mer informasjon om minoritetskvote

Publisert 15. jan. 2013 16:47 - Sist endret 11. mars 2021 15:55