Universitet og høgskole - kvote for førstegangsvitnemål

Ikon for universitet og høgskole

Hvem konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål?

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

  • har fått vitnemål merket som førstegangsvitnemål fra et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring, eller

  • har generell studiekompetanse med vitnemål fra et yrkesfaglig utdanningsprogram tatt på normal tid, enten med Vg4 påbygg til generell studiekompetanse eller studiekompetansefagene tatt i tillegg.

Søkere med videregående utdanning fra utlandet kan også konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål. Du finner informasjon om dette under artikkelen "Poengberegning" på landsiden din.

Hva er et førstegangsvitnemål?

Et førstegangsvitnemål er et vitnemål du får hvis du har fullført og bestått videregående skole på normal tid, som vanligvis er 3 år. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har dette. 

Vitnemål fra yrkesfaglige utdanningsprogram kan ikke merkes som førstegangsvitnemål. Du kan likevel konkurrere i kvoten for førstegangsvitnemål så lenge du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og

  • enten har yrkesfaglig vitnemål med Vg4 påbygg tatt på normal tid
  • eller har yrkesfaglig vitnemål tatt på normal tid, med studiekompetansefag tatt i etterkant. 

Det er din videregående skole som avgjør om du får et førstegangsvitnemål eller ikke. Er du usikker på om du får førstegangsvitnemål må du snakke med skolen din.

Skal du søke studier med spesielle opptakskrav?

Hvis du har et førstegangsvitnemål, og skal søke studier med spesielle opptakskrav, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt for at de skal kunne regnes med i kvoten. 

Har du et yrkesfaglig vitnemål og i tillegg har tatt fag som gir generell studiekompetanse, kan du også konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål. Det yrkesfaglige vitnemålet må

  • være tatt på normal tid og
  • fagene som skal dekke spesielle opptakskrav må være tatt i samme periode som det yrkesfaglige løpet og studiekompetansefagene.

Forskjell på kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

I kvote for førstegangsvitnemål konkurrerer du kun med skolepoengene dine. Alle blir samtidig poengberegnet i ordinær kvote, og dette gjør saksbehandleren din automatisk. 

I kvote for førstegangsvitnemål får du ikke med eventuelle tilleggspoeng, alderspoeng, nye fag eller fag som du har forbedret etter videregående. Dette får du bare med i ordinær kvote.

50 % av alle studieplassene gis i kvote for førstegangsvitnemål.

 

Publisert 15. jan. 2013 16:42 - Sist endret 17. nov. 2022 14:24