Universitet og høgskole - Kvote for nordnorske søkere

Noen studier ved UiT Norges Arktiske Universitet har kvoter for søkere med nordnorsk tilknytning. Her kan du lese om disse kvotene.

Ikon for universitet og høgskole

Helsefaglige profesjonsstudier
Under helsefaglige profesjonsstudium regnes sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, tannpleie, bioingeniørutdannning og radiografi. På helsefaglige profesjonsstudier er 80 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknytning.


Ernæring
På ernæring er 60 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknyting.


Farmasi
På farmasi er 50 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknytning.


Medisin
På medisin er 60 % av studieplassene reservert søkere med nordnorsk tilknytning. Av disse er åtte plasser reservert søkere fra Nord-Troms og Finnmark.


Odontologi
På odontologi er 60 % av studieplassene reservert søkere med nordnorsk tilknytning.


Paramedisin
På paramedisin er 50 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknytning.


Psykologi
På psykologi (profesjon) er 60 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknytning.


Rettsvitenskap
På rettsvitenskap er 67 % av studieplassene reservert for søkere med nordnorsk tilknytning.


Teknologiske fag
For teknologiske fag (integrert master) er 50 % av studieplassene reservert søkere med nordnorsk tilknytning.


Hvordan dokumenterer du nordnorsk tilknytning?

Du kan dokumentere nordnorsk tilknytning med en bostedsattest, og eventuelt adressehistorikk i tillegg, fra Skatteetaten. Den skal vise at du har bodd i Nord-Norge de siste ti årene, og at du fortsatt bor i landsdelen. Attesten må være utstedt i søknadsåret, og kan godkjennes fram til 1. august samme år. For å dokumentere tilknytning til Nord-Troms og Finnmark, må du ha tilsvarende bostedsattest derfra.

Har du ikke bodd i Nord-Norge de 10 siste årene, kan du likevel konkurrere i kvoten dersom du kan dokumentere minst tre av følgende punkter:

  • Fullført videregående opplæring i Nord-Norge, med vitnemål eller fag- eller svennebrev

  • Vitnemål fra grunnskoleopplæring i Nord-Norge

  • Bodd i Nord-Norge minst 10 år totalt, bostedsattest og adressehistorikk fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret

  • Minst en av foreldrene bor og har bodd i Nord-Norge siste 10 år, bostedsattest fra Skatteetaten utstedt i søknadsåret

  • Mors bosted i Nord-Norge da søkeren ble født, mors bostedsattest fra Skatteetaten
     

Publisert 15. jan. 2013 16:46 - Sist endret 3. mai 2022 16:49