Universitet og høgskole - Kvoter ved Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole har en avtale med Olympiatoppen om reservering av studieplasser til enkelte studier.

Ikon for universitet og høgskole

Olympiatoppen

10 studieplasser kan tildeles til søkere innstilt av Olympiatoppen. For å konkurrere i denne kvoten må du fylle generelle og spesielle opptakskrav, og du må søke opptak både gjennom Samordna opptak og Olympiatoppen.

Kvoten gjelder for følgende studium:

  • Bachelor i Sport management
  • Bachelor i Trenerrollen og idrettspsykologi
  • Bachelor i Trening, helse og prestasjon

 

Publisert 18. jan. 2013 11:16 - Sist endret 24. sep. 2020 08:53