Universitet og høgskole - Karakterpoeng i 23/5-regelen

Er du kvalifisert etter 23/5-regelen, regnes karakterpoengene dine ut på grunnlag av de seks studiekompetansefagene.

For å finne karakterpoengene dine, regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Dette gjør vi ved å legge sammen alle eksamens- og standpunktkarakterene i studiekompetansefagene, og deler på antall karakterer. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5, har du 45 karakterpoeng.

Studiekompetansefagene må du dokumentere med et vitnemål og/eller kompetansebevis.

Du kan få andre poeng i tillegg til karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

Har du tatt språk- eller realfag?

Har du tatt fag i tillegg til studiekompetansefagene for å dekke spesielle opptakskrav, skal disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Du får alderspoeng fra året du fyller 24 år

Hvis du skal poengberegnes etter 23/5-regelen, får du alderspoeng fra og med det året du fyller 24 år. Du får 2 poeng per år og maksimalt 8 poeng totalt.