Universitet og høgskole - Karakterpoeng fra fullt forkurs

Har du fullt forkurs til ingeniørutdanning, vil du enten bli poengberegnet eller få en individuell vurdering.

Ikon for universitet og høgskole

Har du fullført og bestått et forkurs med full fagkrets, konkurrerer du både i forkurskvote og i ordinær kvote til studium du er kvalifisert til. Full fagkrets har du hvis du har fullt forkurs, uten fritak i noen fag. 

Utregning i forkurskvote

I forkurskvoten konkurrerer du bare med karakterpoengene dine.

Bokstavkarakterene regner vi om til tallkarakterer:

A = 6, B = 5, C = 4, D = 3, E = 2 og F = stryk.

Deretter finner vi karakterpoengene dine. Dette gjør vi ved å regne gjennomsnittet av alle karakterene du har på forkursvitnemålet ditt. Gjennomsnittskarakteren din ganges med 10, for å finne karakterpoengene dine.

Utregning i ordinær kvote

I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Hvis du ikke har et vitnemål som gir generell studiekompetanse, men søker med fullt forkurs til studier du er kvalifisert til, regnes karakterpoengene dine ut som vist over. Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Realfag fra forkurs gir ikke realfagspoeng, men kan dekke spesielle opptakskrav.

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i videregående skole i tillegg til fagene på vitnemålet fra forkurs for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Forkurs med fritak i fag

Når du har fullført og bestått et forkurs, hvor du har fått fritak i ett eller to fag, vil du bare konkurrere i ordinær kvote. Du må dokumentere hvorfor du har fått fritak i fagene med kompetansebevis eller vitnemål som viser karakterene. Disse karakterene tas med i poengberegningen, sammen med karakterene fra forkurset.

Hvis du har fullført og bestått et forkurs, hvor du har fått fritak i flere enn to fag, vil du få en individuell vurdering av søknaden din. Du kan bare konkurrere i ordinær kvote hvis du har forkurs med fritak i flere enn to fag.

Eldre forkurs

Dersom du har eldre forkurs fra videregående skole med tallkarakterer, gjelder egne regler. Ta kontakt med et av lærestedene som tilbyr ingeniørutdanning for mer informasjon.

Har du generell studiekompetanse og realfag fra forkurs?

Hvis du har generell studiekompetanse fra videregående skole, blir du poengberegnet på grunnlag av karakterene du har fått på vitnemålet. Har du i tillegg tatt enkelte realfag på forkurs for å dekke spesielle opptakskrav, skal karakterene fra forkurs bare regnes med i gjennomsnittskarakteren dersom du har fått tallkarakter i fagene.

Realfag fra forkurs med bokstavkarakterer skal ikke regnes med i gjennomsnittskarakteren din.

Realfag fra forkurs gir ikke realfagspoeng, men de kan dekke spesielle opptakskrav.

Ta kontakt med lærestedet

Har du spørsmål om hvordan karakterer fra forkurs poengberegnes i opptaket, kontakt det aktuelle lærestedet som tilbyr ingeniørutdanning.

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 21. nov. 2022 14:09