Universitet og høgskole - Individuell vurdering

Søknaden din blir vurdert individuelt hvis du ikke har et opptaksgrunnlag som vi kan poengberegne. Dette kan være fordi du har en utdanning som ikke har karakterer, eller en utdanning der karakterene ikke kan regnes om til karakterskalaen som blir brukt i norsk videregående skole. 

Ikon for universitet og høgskole

Hva er en individuell vurdering?

En individuell vurdering er en måte å rangere søknader på når de ikke kan poengberegnes. Det vil si at du ikke får en poengsum, men at søknaden din blir vurdert til å være på et visst nivå i forhold til andre søknader.

I den individuelle vurderingen får du uttelling for det samme som i en poengberegning:

Arbeidserfaring, utdanning innenfor relevant felt og lignende blir ikke tatt med i en individuell vurdering.

Hvem får en individuell vurdering?

Du får en individuell vurdering hvis du har dekket opptakskravene med for eksempel:

Har du to forskjellige opptaksgrunnlag?

Noen søkere har flere grunnlag som kan dekke opptakskravene. Hvis du har et opptaksgrunnlag som vi kan poengberegne, må vi bruke dette når du søker opptak. Da kan du ikke få en individuell vurdering.

Et eksempel på to forskjellige opptaksgrunnlag kan være at du både har et vitnemål fra videregående som kan poengberegnes, og at du i tillegg har en fagskoleutdanning som gir generell studiekompetanse. Siden vi ikke kan poengberegne fagskoleutdanninger, må vi bruke den videregående utdanningen i rangeringen av søknaden.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 9. des. 2021 14:03