Universitet og høgskole - Forbedringer og nye fag

For å forbedre karaktergjennomsnittet ditt kan du ta fag i videregående opplæring på nytt. Du kan også ta nye fag.

Ikon for universitet og høgskole

Forbedring av karakterer

For å forbedre karaktergjennomsnittet ditt kan du ta fag i videregående opplæring på nytt. Du kan også ta nye fag.

Fag du ønsker å forbedre karakteren din i, kan du ta som privatist. Du kan forbedre så mange fag du selv ønsker.

Hvordan regner vi inn forbedringer fra kompetansebevis?

Hvis du har forbedret karakteren i et fag og dokumenterer det med et kompetansebevis, blir den opprinnelige standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget ikke tatt med i poengberegningen, men erstattet med den nye eksamenskarakteren og eventuelt ny standpunktkarakter. 

Du blir poengberegnet slik at du får høyest mulig poengsum. Får du lavere karakter enn du hadde i utgangspunktet, vil den opprinnelige karakteren brukes i poengberegningen.

Hvordan regner vi inn nye fag fra kompetansebevis?

Har du tatt nye fag som gir språk- eller realfagspoeng og dokumenterer det med et kompetansebevis, blir karakterene du har fått i fagene regnet inn i gjennomsnittskarakteren din.

Hvis fagene du har tatt i tillegg er spesielle opptakskrav til studiene du har søkt, blir de alltid regnet inn i gjennomsnittskarakteren din. Har du søkt studier både med og uten spesielle opptakskrav, kan du derfor få to ulike poengsummer.

Hvis fagene som gir språk- eller realfagspoeng ikke er spesielt opptakskrav til studiene du søker, blir de bare regnet med dersom det gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- og realfagspoeng.

Hvordan regner vi karakterer fra flere vitnemål?

Har du flere vitnemål med nye fag eller forbedrede karakterer, bruker vi det vitnemålet som gir deg best mulig poengsum.

Hvordan dokumenterer du forbedringer og nye fag?

Alle spørsmål om hvordan nye fag og nye karakterer føres på vitnemål eller kompetansebevis, må du rette til den videregående skolen din.

Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Ønsker du å bytte ut fag på vitnemålet ditt?

Ønsker du å bytte ut ett eller flere fag på vitnemålet ditt med nye fag, er det den videregående skolen eller fylkeskommunen som avgjør hva du kan bytte ut. Den videregående skolen din må i så fall utstede et nytt vitnemål til deg etter Kunnskapsløftet. 

Nye fag som ikke gir språk- og realfagspoeng, må føres på et nytt vitnemål for at de kan regnes med.

Hvilke fag fra tidligere utdanningstrukturer kan du forbedre? 

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som avgjør hvilke fag i Kunnskapsløftet som tilsvarer fag i tidligere utdanningsstrukturer. Du må ta opp igjen det samme faget, og du kan ikke bytte ut faget med et nytt fag. Hvis du tok utdanningen din i Reform 94 eller tidligere, kan du forbedre karakterene ved å ta tilsvarende fag i Kunnskapsløftet. I listene under finner du de vanligste fagene du kan forbedre. 

Fag tatt i Reform 94 som kan forbedres med fag i Kunnskapsløftet

Fag tatt i tradisjonell- og endret struktur som kan forbedres i Kunnskapsløftet

Fag tatt i tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium) som kan forbedres i Kunnskapsløftet

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 18. jan. 2020 21:33