Universitet og høgskole - Karakterpoeng for yrkesfaglig vitnemål og påbygging

Utregning av karakterpoeng avhenger av om du har tatt utdanningen din i Kunnskapsløftet eller Reform 94.

Ikon for universitet og høgskole

For å finne karakterpoengene dine regner vi først ut gjennomsnittskarakteren din. Karakterene som skal være med i utregningen av gjennomsnittskarakteren din avhenger av om du har fullført det yrkesfaglige vitnemålet ditt i Kunnskapsløftet eller Reform 94. Gjennomsnittskarakteren ganges med 10. Har du for eksempel en gjennomsnittskarakter på 4,5 har du 45 karakterpoeng.

Har du tatt 3-årig yrkesfag i Kunnskapsløftet?

Hvis du har tatt yrkesutdanningen din i Kunnskapsløftet regnes karakterpoengene ulikt ut fra hvilken dokumentasjon du har fått.

1

Har du fått et vitnemål som gir yrkeskompetanse og generell studiekompetanse regnes karakterpoengene dine ut fra alle karakterene dine på vitnemålet.

2

Har du fått et vitnemål som gir yrkeskompetanse og kompetansebevis med påbygging til generell studiekompetanse, kan følgende fag være overlappende, og må i så fall strykes fra vitnemålet før poengberegningen:

Norsk blir strøket på vitnemålet og regnes med fra kompetansebeviset.

Matematikk er delt i to fag som begge regnes med: 84 timer + 140 timer. Hvis faget på kompetansebeviset er ført med totalt antall timer (224), strykes faget på vitnemålet.

Naturfag er delt i to fag som begge regnes med: 56 timer og 84 timer. Hvis faget på kompetansebeviset er ført med totalt tall timer (140), strykes faget på vitnemålet.

Alle fag som ikke blir strøket skal være med i utregningen av gjennomsnittet. Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer regnes med.

Har du tatt 3-årig yrkesfag i Reform 94?

Hvis du har tatt yrkesutdanninga din i Reform 94 regnes karakterpoengene dine ut fra både:

1

vitnemål og                                                                                      

2

kompetansebevis med påbygging til generell studiekompetanse

Følgende fag kan være overlappende, og må i så fall strykes fra vitnemålet før poengberegningen:

  • Norsk strykes på vitnemålet og regnes med fra kompetansebeviset.
  • Engelsk. Du må ikke ha bygget på med engelsk. Hvis du har fått ført 5 timer engelsk på kompetansebeviset, byttes dette med engelsk på vitnemålet dersom karakteren er bedre.
  • Matematikk. Hvis du har 5 timer eller 224 årstimer matematikk ført på kompetansebeviset,strykes matematikk fra vitnemålet. hvis du har oppført et mindre timetall på kompetansebeviset, skal mattekarakterene fra både vitnemålet og kompetansebeviset regnes med.
  • Naturfag. Hvis du har 5 timer eller 140 årstimer naturfag ført på kompetansebeviset, strykes naturfag fra vitnemålet. Hvis du har oppført et mindre timetall på kompetansebeviset, skal naturfagkarakterene fra både vitnemålet og kompetansebeviset regnes med.

Alle fag som ikke blir strøket skal være med i utregningen av gjennomsnittet. Både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer regnes med.

Har du tatt språk- eller realfag i tillegg?

Har du tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng i tillegg for å dekke spesielle opptakskrav, må disse karakterene regnes med i gjennomsnittskarakteren.

Hvis du har tatt fag som gir språk- eller realfagspoeng, men som ikke skal dekke spesielle opptakskrav, regnes de bare med dersom de gir deg en bedre poengsum. Karakterene du har fått i faget må regnes med for at du skal få språk- eller realfagspoeng.

Resten av poengene plusses på karakterpoengene

Når karakterpoengene dine er regnet ut, legger vi til andre poeng du har krav på:

 

 

 

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 18. jan. 2020 23:35