Universitet og høgskole

Poenggrenser

Ikon for universitet og høgskole

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser. Derfor har studiene poenggrenser.

Hva er poenggrenser?

Poenggrensene angir den med lavest poengsum som kom inn i opptaket. Poenggrensene er en indikasjon på hvor vanskelig det er å komme inn på et studium.

En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av flere faktorer, som for eksempel antall søkere, poengsummen til de ulike søkerne og endring i antall studieplasser. Poenggrensene kan derfor variere fra år til år.

Om poenggrensene

Oversikten viser poenggrensene for hvert studium både for hovedopptaket og suppleringsopptaket. Deretter er de fordelt på de ulike kvotene du kan konkurrere i.

Poenggrensene her viser poenggrensene etter suppleringsopptaket. For flere studier var det opptak også etter suppleringsopptaket. For universiteter og høgskoler kalles dette etterfyllingsopptak. Den endelige poenggrensen for studier ved universiteter og høgskoler kan derfor være noe lavere. Vi har ikke oversikt over poenggrensene etter eventuelle etterfyllingsopptak.
 

Universitet og høgskole