Universitet og høgskole - Spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til kravet om generell studiekompetanse. Eksempler på spesielle opptakskrav kan være at du må ha tatt noen spesielle realfag fra videregående skole, at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve.

Ikon for universitet og høgskole

En del studier har spesielle opptakskrav fordi det er viktig at du som skal studere har gode forkunnskaper på enkelte områder. For å studere medisin er det for eksempel viktig at du har gode kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi før du begynner å studere. 

Hvor finner du kravene?

I studieoversikten for universitet og høgskole er alle studier merket med en kravkode under "Opptakskrav", for eksempel HING eller MEROD.

Kravkoden GENS betyr at det ikke er noen spesielle opptakskrav utover generell studiekompetanse.

I oversikten over kravkodene finner du alle spesielle opptakskrav. Husk alltid å sjekke i studieoversikten hva som er kravet til de studiene du skal søke på.

Hvis du trenger mer informasjon om opptakskravene, eller om hvordan du dokumenterer at du dekker kravene, kan du gå inn på nettsidene til universitetet eller høgskolen du skal søke til.

Slik kan du dekke spesielle opptakskrav

Fag fra videregående skole

Under kravkodene står det kun hva fagene heter i Kunnskapsløftet. Det er også mulig å dekke disse kravene med tilsvarende realfag fra før Kunnskapsløftet.

Det er også mulig å dekke kravene med fag i utenlandsk videregående skole.

Velg landet ditt og gå til spesielle opptakskrav.

Fag fra høyere utdanning

Hvis du ikke dekker spesielle opptakskrav med fag i videregående skole, kan saksbehandler vurdere om du dekker dem med fag fra høyere utdanning. De generelle reglene er at:

  • 9 studiepoeng i faget fra høyere utdanning kan dekke fag i videregående skole på VG2-nivå.
  • 15 studiepoeng i faget fra høyere utdanning kan dekke fag i videregående skole på VG3-nivå.

Saksbehandleren din vurderer om faget fra høyere utdanning dekker det spesielle opptakskravet.

Har du høyere utdanning fra et lærested i utlandet som ikke bruker ECTS, vil saksbehandler vurdere om du har tilsvarende antall studiepoeng.

Dekker du spesielle opptakskrav med høyere utdanning, blir ikke karakterene tatt med i poengberegningen.

Dekker du et krav på flere måter?

Hvis du dekker et spesielt opptakskrav med både fag i videregående skole og på en annen måte, må vi ta med karakterene i faget fra videregående skole i poengberegningen.

Endringer i opptakskrav

Spesielle opptakskrav kan endre seg fra år til år. Følg med på oversikten over endringer i regelverket.

Publisert 16. jan. 2013 09:47 - Sist endret 18. mars 2021 08:10